Забележителни интервюта с Иван Костов!

Тук се оповестяват настъпили или предстоящи събития от дейността на ПП ДСБ като пресконференции на НР, интервюта, изказвания на членовете на ПГ на ДСБ в Парламента и други

Забележителни интервюта с Иван Костов!

Мнениеот Борис Ташков » 20 Ное 2008, 13:34

http://www.dsb.bg/display.php?sub=news_2&open_news=3705
Интервю на Георги Коритаров с Иван Костов!
Иван Костов: Кабинетът разчита на вуду сила срещу кризата
дата: 19-11-2008
Нова телевизия, “Коритаров Live”, стенограма агенция “Фокус”

Водещ: Какви мерки са необходими срещу финансовата криза? Мой гост е Иван Костов, лидер на Демократи за силна България /ДСБ/. Добро утро и добре дошли.
Иван Костов: Добро утро.
Водещ: Два повода, много сериозни, за днешния ни разговор. Единият е, че днес в пленарна зала на парламента започва обсъждането по законопроекта за държавния бюджет за 2009 година. Г-н Костов е човек, който от 1990 година, било като народен представител и едно от лицата на първия икономически екип на Съюза на демократичните сили /СДС/, а по-късно като финансов министър и премиер, има богато натрупан опит при обсъждания на всички бюджети от тогава насетне. Втората причина за днешния ни разговор е, че тъкмо ДСБ бяха първата политическа сила, която предупреждаваше за задаваща се криза. От тази гледна точка е много важно да се даде отговор на въпроса този проект за бюджет за 2009 година, според вашия анализ, съдържа ли елементи, отчитащи тази криза, която вече е факт и за която призна г-н Пламен Орешарски в изявления, цитирани вчера, или не?
Иван Костов: Не. Не, защото технологията на изготвяне на бюджета е такава, че месеците, в които се вземат ключовите решения по отношение на данъчните закони, по отношение на бюджетните приходи и разходи, бяха пропуснати с отричане, че ще има криза. Първоначално, когато ние предупреждавахме, че сме на прага на кризата, това беше през летните месеци, особено настойчиви станахме през есента, септември месец, тогава поведението на нашите управляващи беше да се отрича, че кризата ще ни засегне. Техните реакции бяха, че България е много встрани от тези процеси. Те подцениха първо вътрешните причини за развитие на криза в страната, а след това подцениха и външните влияния. И по този начин тези особено важни месеци за изготвянето на бюджета, примерно от юли насам, бяха пропуснати. И вчерашното признание на г-н Пламен Орешарски всъщност показва, че бюджетът не е съобразен с дошлата криза. Тя някак него го изненада, изненада него и цялото правителство.
Водещ: Това обаче, ако се окаже наистина така, че бюджетът не е съобразен с реално дошлата, по признание на финансовия министър, криза, какво би означавало за самия бюджет и неговата реализация?
Иван Костов: Бюджетът в последните години, от 1998-1999 г. насам, се прави по един и същи начин, без да се променят основните правила. Причината е, че страната през 1996 година беше в колапс, системата рухна, банковата, паричната, всичко това изискваше да се подчини цялата икономическа политика на стабилността, на макроикономическата стабилност.
Водещ: След 1997 г.
Иван Костов: Оттогава насетне никой не смее по никакъв начин да предприеме ходове за развитие на реформата в сферата на бюджетирането или да постави на преоценка тази политика в зависимост от променените обстоятелства. Работата е там, че сега идващата криза, ако бъде посрещната със същия бюджет на икономическа стабилност и на финансова стабилност, ще доведе до още по-силно навлизане и по-стръмно навлизане в кризата. Такава е икономическата логика на тези неща. Значи, има един основен параметър, който е прокризисен или антикризисен в политиката на правителството – той е бюджетният дефицит или бюджетният излишък. Когато има излишък в страната, тогава тя забавя икономическото развитие и подчинява всичко на стабилността, но това коства намаляване темповете на растеж. А когато реализира дефицит, тогава държавата намалява данъците, харчи повече и по този начин облекчава данъкоплатците, поемайки тяхното дългово бреме, превръща го в дълг на държавата за сметка на това, че дава на самата икономика глътка въздух.
Водещ: Добре. Вашият анализ обаче какво сочи, къде е по-сериозната рискова зона – в сферата на икономиката и евентуално опасност да се намали темпът на растеж, или в сферата на стабилността, защото досега един от аргументите, изтъквани от управляващите, беше, че огромният бюджетен излишък, с който те се гордеят, ще бъде едва ли не изненадващият стабилизиращ фактор от гледна точка на стабилността.
Иван Костов: Той не може да бъде стабилизиращ фактор. Той може да бъде стабилизиращ в друг смисъл. Не може да стабилизира икономиката по време на криза, защото икономиката по време на криза се нуждае от ниски данъци. Ако позволите, аз бих дал пример с пакета от данъчни промени, които ДСБ предлага, за да се види на практика как играе ролята на стабилизатор.
Водещ: Да, това е много важно.
Иван Костов:
Например ние предлагаме за хората в най-трудно положение, с най-ниски доходи да се въведе необлагаем минимум на доходите. По този начин един...
Водещ: В каква граница? Необлагаем въобще...
Иван Костов:
Необлагаем минимум означава примерно 250 лева за необлагаем минимум. Това означава, че на всеки човек с минимална заплата ще получи допълнително 25 лева. Това е съществена подкрепа за него. От друга страна, предлагаме да се намали данък добавена стойност на 7% на лекарствата и учебниците. Лекарствата ги купуват преди всичко хората в нужда, хронично болни, възрастни хора, които са затруднени да ги взимат. За тях тези 13-процентни пункта намаление ще бъде наистина съществена подкрепа, защото...
Водещ: Твърде съществена.
Иван Костов:
... защото ще намалее цената на лекарствата, които взимат, както и за младите семейства, които купуват учебници за децата, които също ще бъдат облекчени. След това ние предлагаме да бъдат третирани едноличните търговци като физически лица и да плащат 10% данък върху доходите си. Пример много лесно може да се посочи. Мениджър, който управлява една банка, взима огромни доходи в сравнение с обикновен едноличен търговец. Неговите доходи се облагат с 10%. Едноличният търговец, който е всъщност самонаето лице, плаща 15% върху доходите си. Т.е. ние предлагаме и той да плаща 10%. Това ще бъде много сериозна помощ за малкия бизнес, за най-малкия бизнес, който се състои преди всичко от еднолични търговци.
Водещ: Реалистично ли е обаче тези предложения, първо, да бъдат отразени, да бъдат обсъдени в парламента, когато вече започва първото четене на бюджета и второ, стоите ли, освен с политическа, и с експертна отговорност, че такива мерки няма да доведат до друг вид дестабилизация?
Иван Костов:
Няма да доведат. Ние сме преценили много внимателно, включително и най-важната мярка – намаляване на ДДС от 20 на 18%, което ще отвори пазара...
Водещ: Цялостно?
Иван Костов:
... вече данъкът върху всички стоки и услуги, което ще разшири пазара на производителите и ще бъде най-сериозната антикризисна и антиинфлационна мярка. Тези неща ние сме ги изчислили, знаем какъв е ефектът върху бюджета и считаме, че той е абсолютно приемлив и може да бъде направен такъв бюджет. Между другото искам да посоча, че българското правителство може да се окаже единственото тази зима, тази късна есен, което отива с предложение за бюджетен излишък. Всички останали правителства в атлантическия и европейски свят ще предложат на парламентите си бюджети с дефицит, защото логиката, примерно най-ярко защитавана от левия британски министър-председател Гордън Браун, е намаляване на данъците, формиране на дефицит с оглед да бъдат облекчени данъкоплатците в условия на криза.
Водещ: На популярно равнище обаче обяснението за бюджетния излишък бива предлагано и от гледна точка на фактор, който поддържа системата на валутен борд като макрорамка.
Иван Костов:
Няма такава логика.
Водещ: Няма ли рискове да се стигне до разклащане на тази стабилност?
Иван Костов:
Това е фалшификацията. Няма връзка между излишъка на бюджета и Валутния борд. Валутният борд се крепи върху валутните резерви на БНБ. БНБ поддържа валутна маса във вид на евро и срещу нея пуска пари в обръщение. Ако намалее еврото, ще намалеят и българските левове в обръщение. Бюджетът е в левове, той не е в евро, така че няма връзка.
Водещ: Тези ваши идеи вие обсъждали ли сте ги на равнище комисии или в някакъв формат от експертни групи с другите политически сили от гледна точка на някаква подкрепа.
Иван Костов:
Една част от опозицията ще пледира за тези или подобни на тези идеи. По-голямата част от опозицията според мен разбира, че в момента политиката, която трябва да води държавата през бюджета, е да намали данъците, защото, вижте, когато държавата формира излишък, а ние всички формираме дефицити в семейните си бюджети, на практика най-добре е държавата да формира тя дефицит, отколкото данъкоплатци и всички домакинства да формират недостиг на средства.
Водещ: Това ли е основният антикризисен ключ, който може да се окаже спасителен за личните икономически пространства?
Иван Костов:
Да, както и намаляването на лихвите. Това са двата основни ключа, около които се ориентираха водещите страни в света, включително на последните си събирания всички стигнаха до извода, че два са основните лоста, с които те ще влияят върху икономиката – намаляване на данъците и намаляване на лихвите, или мерки, които да доведат до намаляване на лихвите. Защо намаляване на лихвите? Защото една значителна част от домакинствата са взели заеми и в момента обслужват все по-скъпи заеми. Тези, които са инвестирали в недвижимост, имат ипотеки, които трябва да обслужват и така. Те са изложени на един допълнителен натиск на нарастващите лихви.
Водещ: Има ли риск за някакви много сериозни, буквални сътресения, видими с очите на българските граждани, ако тази криза наистина стъпи реално и се окаже мащабна?
Иван Костов:
Сътресенията... Аз не искам да играя ролята на лош пророк, както вие казахте, дори в последствие да се разбере, че това е проницателност, това е предвидливост, това е компетентност, която предварва събитията. Но тази криза няма да е като кризите, които помни българинът от 1990 г. или от 1996-1997 г. Тази криза ще бъде друга, тя ще бъде типично икономическа криза, свързана с намаляване на производството. Вие също четете вестници като мен и следите новините. Виждате, че начинът, по който реагират предприятията, е освобождаване на работниците. Между другото ние предлагаме да се намали пенсионната вноска за заетите, за да може все пак да се защитят работните места, защото начинът, по който бизнесът ще реагира, е да намали работните заплати или да освободи работниците на улицата.
Водещ: Може ли да се стигне до масова безработица, до масови поражения на равнище безработица?
Иван Костов:
В отделни сектори ще има масова безработица. В този смисъл аз наистина напълно не споделям, как да кажа, вариететната логика – като не е строител, да отиде да оправя компютри. Ще има масова безработица в сферата на строителството, това е очевидно. В железниците ще има масова безработица и в сферата на туризма ще има безработица. Още тази зима ще се усети, защото поръчките са намалели изключително много.
Водещ: Можете ли да предвидите...
Иван Костов:
Така че ще има за съжаление.
Водещ: Можете ли да предвидите какви евентуални контрааргументи биха изтъкнали управляващите на вашите предложения, тъй като те, освен експертни, очевидно имат и политически потенциал, все пак ги предлага партия? Има ли аргумент, който да бъде противопоставен от гледна точка на икономическата логика?
Иван Костов:
Аргументът, който те противопоставят през бюджета е: „Пази се от падащи предмети!”. Нали знаете, има един такъв надпис на строежите, и се носи каска, или с нещо се защитава от падащи предмети. Бюджетът съдържа буфери, с които не противодейства активно, не предварва рисковете на кризата, а фактически запазва жизненоважни разходи, за да не се сринат съвсем; с едно изключение, разбира се – вдигането на пенсиите през месец юли с 9.5%, което може да се окаже необезпечено от гледна точка на приходите на бюджета, тъй като за първи път от последните седем години бюджетът почива на реални разчети...
Водещ: Вие обаче говорите за един бюджет...
Иван Костов:
... и могат, нека да довърша... В условия на криза, в която най-вероятно ние ще влезем, в средата на годината вероятно кризата вече ще бъде факт, това наследство, което ще се остави на следващото управление, ще бъде много тежко, особено с увеличения ангажимент за плащане на пенсиите. Не искам да кажа, че съм против това, но в момента това, ако бяха от БСП и от НДСВ в опозиция в момента, щяха да казват, че им се слага скелет в гардероба.
Водещ: Това, което исках да вметна, не знам дали съм прав, така както аз разбирам казаното от вас, вие предлагате един нестандартен по предназначението си бюджет – динамичен, гъвкав...
Иван Костов:
Непознат за България, но абсолютно познат и прилаган от всички останали страни в Европа.
Водещ: Въпросът обаче е в друго – има ли в България управленски и административен потенциал да управлява такъв нестандартен бюджет, който е антикризисен като динамика и като философия, а не е статичен като предложения сега?
Иван Костов:
Това е разговор, който вие трябва да проведете с управляващите и те да са в състояние да отговорят на този въпрос. По действията им можем да съдим, че те не са в състояние да приложат нов подход, да бъдат гъвкави, да бъдат антикризисни, да бъдат творчески активни в този момент. Те това не са го направили. Те предлагат съвсем друга тактика.
Водещ: Освен това подобни предложения очевидно...
Иван Костов:
Т.е. не чувстват сили в себе си да го направят.
Водещ: Или просто времевата рамка като прогноза се губи, може би не само на тях, но и на всички, защото е очевидно, че тези мерки, които предлагате, биха били динамични, но и временни, до преодоляване на кризата.
Иван Костов:
Да. Всичко се прави гъвкаво. В една модерна, пазарна, демократична страна се управлява гъвкаво и съобразно условията; преразпределят се и се разпределят тежестите, финансовите ангажименти, доходи и пр., и изконният инструмент за това е бюджетната политика. Наистина нашите управляващи не са на нивото на отговорностите, а според мен и като политически сили нямат компетентността. Нека...
Водещ: Аз тогава...
Иван Костов:
Нека да ви кажа нещо. Те робуват на митове. Те си мислят, и съвсем ясно го казват, че ако заговорят откровено за кризата пред данъкоплатците и пред хората...
Водещ: Ще загубят дивиденти.
Иван Костов:
Не, ще я предизвикат, още по-страшно. Те вярват във вуду магията на думите. Ако казваме, че ще има криза, кризата ще дойде още по-силна. Няма такова нещо. Просто между техните думи и моите думи, и обективните процеси в икономиката няма връзка.
Водещ: Но има връзка с още нещо. Аз искам два кратки политически въпроса да ви задам във връзка с кризата. Мислите ли, че тази криза би се отразила като аргумент след парламентарните избори догодина с оглед натиск за създаване на поредни нетрадиционни коалиции?
Иван Костов:
Напълно възможно е. Напълно възможно.
Водещ: Да.
Иван Костов:
Всичко ще бъде обяснено с кризата. Изобщо в България политиците са до такава степен безпардонни към аргументацията, че от световния империализъм до кризата всичко може да се използва, за да се обяснят всякакви действия.
Водещ: И в частен политически порядък един политически въпрос. Имате ли предпочитан сред кандидатите за лидер на СДС, с оглед възможна коалиция с тях и окрупняване на десния субект?
Иван Костов:
Не. Аз споделям обаче изказванията на тази част от претендентите, които считат, че СДС трябва да се реформира, трябва да посрещне новите предизвикателства, трябва да отговори с нови идеи, трябва да загърби едно минало, с което има всички основания да се гордее. Ако го направи това, разбира се, че се откриват перспективи.
Водещ: За какво?
Иван Костов:
Въпросът не е личностен, а пак ще повторя, не е личностен проблемът, проблемът е да тръгнем точно в една и съща посока.
Водещ: Това означава ли, че вече се открехва потенциал за някаква форма на коалиране между ДСБ и СДС като традиционен десен корпус?
Иван Костов:
Винаги е била отворена тази врата от страна на ДСБ.
Водещ: Добре. Благодаря на Иван Костов, лидер на ДСБ, с много интересни идеи, с идеи за един динамичен и нетрадиционен за България антикризисен бюджет, който да бъде основен инструмент в условията на ситуацията, която се задава.
Борис Ташков
 
Мнения: 146
Регистриран на: 22 Окт 2008, 08:40
Местоположение: София

Забележителни интервюта с Иван Костов!

Мнениеот Борис Ташков » 21 Ное 2008, 19:37

Днес научих, че Нова Телевизия е уволнила журналиста Георги Коритаров!
Дали защото даде трибуна на Иван Костов с това интервю???
Или защото покани Караали, с който влезе доста навътре в темата за ДПС???
Има нещо!!!
Трябва да се разплете този казус!
Борис Ташков
 
Мнения: 146
Регистриран на: 22 Окт 2008, 08:40
Местоположение: София

Re: Забележителни интервюта с Иван Костов!

Мнениеот Краси » 22 Ное 2008, 10:35

Според афера.бг е заради интервюто с информатора на Юрген Рот. Така или иначе е настъпил някой по мазола.
[url]ЧЕНГЕТАТА ЗАПОЧНАХА ДА СЕ САМОИЗЯЖДАТ.....[/url]
Борис Ташков написа:Днес научих, че Нова Телевизия е уволнила журналиста Георги Коритаров!
Дали защото даде трибуна на Иван Костов с това интервю???
Или защото покани Караали, с който влезе доста навътре в темата за ДПС????
Има нещо!!!
Трябва да се разплете този казус!
Краси
 
Мнения: 155
Регистриран на: 17 Ное 2008, 17:11

Забележителни интервюта с Иван Костов!

Мнениеот Борис Ташков » 22 Ное 2008, 21:09

http://www.dsb.bg/display.php?sub=news_2&open_news=3710

Интервю на Иван Костов пред Дарик Радио!

ОТ МЕДИИТЕ

Иван Костов: Черните дни на кризата вече са дошли
дата: 22-11-2008
Дарик радио, „Седмицата”, стенограма агенция “Фокус”

Водещ: Продължаваме с алтернативата за парите на България. Ще чуем плана на лидера на Демократи за силна България (ДСБ), бивш министър-председател, бивш финансов министър Иван Костов, в студиото на „Седмицата”. Здравейте, г-н Костов.
Иван Костов: Здравейте.
Водещ: Ако Иван Костов трябваше да напише бюджета, какво щеше да промени за 2009-а?
Иван Костов: Много неща. Първо, трябва да се намалят данъците, за да се покаже на всички данъкоплатци, че държавата поема своята /.../ от ограничения на приходите, както всички ще имат такива ограничения в условия на криза.
Водещ: Накъде повече преките данъци – ще кажат /.../.
Иван Костов: Преките, например, могат да бъдат и трябва да бъдат намалени, 15-те процента за едноличните търговци. Едноличният търговец може и трябва да бъде третиран като физическо лице, което се е самонаело. Те не взимат големи доходи, особено в сравнение с доходите примерно, да речем, на управители на големи корпорации. Нека си спомним, че холдинг „Пътища” начисли на своя управител Васил Божков 3 млн. и отгоре само премия. Едноличните търговци, върху които той ще плати 10%. Така че едноличните търговци спокойно могат да плащат по 10% върху доходите, които получават като физически лица. Може и трябва да бъде облекчено положението на младите семейства и на хората, хронично болни и пенсионери, които купуват много лекарства, чрез намаляване на ДДС. Може да бъде намален до 7%, примерно, за лекарствата и учебниците. От 20 на 18% спокойно в момента може да бъде намален ДДС, което ще отвори пазара, ще даде възможност повече фирми да реализират повече продукция при сравнително по-ниски цени. Освен това могат бъдат намалени осигурителните вноски с 2%, което ще стимулира работодателите да не освобождават толкова много работници. Вие виждате, вестниците изобилстват с информация за освобождавани работници.
Водещ: Преди малко Йордан Христосков обаче каза, че това не се сбъдна, че намаляването на осигурителната тежест не дава ефекта, който се твърди, че ще има в България.
Иван Костов: Не дава ефекта при него като приходи, но дава ефект в друга област, в сферата на заетостта. Там по-лесно могат да бъдат задържани заетите, когато задълженията да се пращат осигурителни вноски или пенсионни вноски са по-ниски. Безспорно действа това. Това действа в целия свят. Така че може да не доведе до увеличение. Примерно ако има общо намаляване на заетите, бюджетът на Националния осигурителен институт (НОИ) ще завърши с по-малко приходи, отколкото /.../.
Водещ: Но вашата теза за намаляване на приходите в държавата е коренно противоположната на идеята на управляващите да посрещат кризата. Те казват – ние ще посрещнем кризата с резерви, ще имаме пари, бели пари за черни дни.
Иван Костов: Ама, те черните дни са дошли. Значи, когато са дошли черните дни, белите пари се харчат, а не се трупат още, защото нашите управници се поставят в положението на хора, които в черни дни продължават да трупат бели пари, отнемайки го от данъкоплатеца, увеличавайки фискалните резерви на държавата. Получава се така, че в условия на криза държавата не поема своята тежест, своя дан, своите притеснения и своите напрежения, а ги прехвърля изцяло на данъкоплатците. Данъкоплатците страдат от кризата, домакинствата се ограничават, фирмите се ограничават, единственият, който не се ограничава, а трупа пари, е държавата. Това е проциклична, прокризисна политика, тя не е антикризисна.
Водещ: Т.е. вие ако бяхте министър-председател, щяхте да похарчите парите, които има България, щяхте да ги дадете?
Иван Костов: Не, нямаше да ги похарча, но бюджетът трябва да завършва, в условие на предстояща криза, бюджетът трябва да завършва с дефицит. Т.е. данъците да се намаляват много по-силно, отколкото се намаляват разходите, защото трябва да се намалят и разходи, така че да има дефицит. Държавата да трупа дълг в момент на криза, държавата трябва да се задължава, защото така води антикризисна политика. Целият смисъл на антикризисната политика е държавата да харчи малко повече, да се ограничи навсякъде, във всички разходи, да осъществи реформи, т.е. да има поведението на добър стопанин.
Водещ: Какъв дефицит? Защото управляващите залагат бюджетен излишък до 3%, при нужда – до 1% от този излишък. Това би било, ако 700 млн. лева щели да се освободят в подкрепа на икономиката, ако /.../.
Иван Костов: /.../ дефицит, в зависимост от конкретния разчет, който може да бъде направен само от съответните министерства – Министерството на финансите и прочее. Тогава когато се формира дефицит от 1 или 2%, се следва политика, която всички европейски и атлантически страни следват. В момент на криза няма нито една страна, която да се кани да приключва годината с излишък. Няма такава. Всички страни в момента поемат дългове, за да облекчат данъкоплатеца.
Водещ: Защо го правят според вас? Най-елементарното обяснение би било, че са... не разбират, но все пак министърът, който води в момента финансовото министерство, беше и ваш заместник.
Иван Костов: Да, но в друга сфера. Той не е точно специалист по бюджета. Както и да е. Аз мисля, че те не го правят от страх, най-обикновен страх, страхът, че може да изтърват макроикономическата устойчивост на страната. Правят го, защото не са убедени в стабилността и устойчивостта на финансовата система, а не са убедени, защото не разбират едно голямо правило в управлението, което изисква устойчивата, стабилната сфера, която в случая е финансовата, фискът, нали самият бюджет, банките са стабилни, те да поемат по-голямо напрежение, отколкото са поемали досега, тъй като в противен случай икономиката ще се свие много по-силно, разбирате ли? Ако икономиката в момента е слаба, реалната икономика, тя трябва да бъде облекчена от финансовата система. Финансовата система трябва да поеме по-голямо напрежение и ограничение върху себе си. Тя трябва да формира и дългове, за да може производителите, реалните данъкоплатци да преживеят по-леко кризата. Т.е. трябва да стане едно голямо преразпределение на напреженията в икономическата сфера.
Водещ: Ако отговаряхте за финансите на България, как щяхте да компенсирате недостига на пари, който се очертава заради очевидно по-малкото чужди инвестиции например? Прогнозите според вас, надценени, на управляващите са, че чуждите инвестиции ще спаднат до 5 млрд. и 300 млн. евро, т.е. с около милиард и половина евро по-малко от тази година. Как обаче България да компенсира недостига на пари, или дефицита по текущата сметка, след като очевидно страната ни се оказва непроизвеждаща?
Иван Костов: Първо, с целенасочени мерки в подкрепа на износителите. Трябва да има специална политика, която да насърчава износителите в този момент, защото мнозина вече признават, следвайки нашите предупреждения, че свиващият се световен пазар ще намали възможността да се изнасят и български стоки. Значи, първо трябва да се помогне на износителите...
Водещ: Е как? Кажете как ние ще помогнем? Или ще кажат „Скептичният българин не може да помогне”. Западът...
Иван Костов: Помагат.
Водещ: Как?
Иван Костов: В момента помагат. Ами ето ви прости средства. Примерно, българското земеделие в момента е в тежка ситуация по отношение на внос и износ. Внасяме грубо за 2 млрд., изнасяме за 1,5 млрд. Самото ни земеделие, което може да изхрани много повече от населението на страната, формира 500 млн. дефицит в текущата сметка. Защо? Защото отсреща го конкурират производители, които ползват основно европейски субсидии, които в момента са недостъпни за българските производители. Значи най-важното нещо да бъде подпомогнат този вид износ, е колкото се може по-бързо да се разчистят препятствията от некомпетентност и корумпираност, за да може европейски субсидии са стигнат до българските производители. Ето ви една класическа мярка за стимулиране на износа. Много неща могат да бъдат направени в най-различни сфери, стига да има съзнателна политика, че това се прави. Ще ви дам още един пример. Банките ограничават кредитите. Защо? Поради това, че последните 3-4 години чуждестранните и собственици вложиха в страната ни някъде около 16, може би 17 млрд. лв. Сега те започват да ги теглят, намирайки се в затруднено положение. И вътре в България кредитът е силно затруднен. Втора причина е, че доверието в България падна много бързо. Всички казват: „България ще пострада”, единствено българските управляващи казват, казваха доскоро: „Не, нас кризата няма да ни засегне”, за да предизвикат световни рупори на финансовата общност да казват: „Тия не четат знаците, не могат да разберат какво ще им се случи”. Буквално, в прав текст започнаха да говорят за България. Какво може да бъде направено в условия на спадащо доверие и изтеглящи се капитали. БНБ трябва да намали задължителните резерви. 12% от собствените средства на самите банки БНБ взема и по тях не им плаща никакви лихви. Тя ги държи просто за резерв. И тя се преосигурява. И когато казвам, че финансовата система трябва да поеме повече от тежестите на кризата, БНБ също трябва да поеме. Тя трябва да отиде към намаляване на задължителните банкови резерви, да се натовари с повече риск самата централна банка, но едновременно с това банките да получат допълнителен финансов ресурс.
Водещ: Вашето послание е „Извадете парите не България”. Прибраните пари в този момент трябва да бъдат извадени.
Иван Костов: Всеки прави това нещо по света. Всички правителства това правят.
Водещ: А инфлацията? Като се извадят много пари няма ли да дойде инфлация, която пък щяла да се съчетае с липсата на стоки – дефлация, и щяла да стане стагфлация.
Иван Костов: Стагфлация се нарича, когато има и инфлация и стагниране на производството, т.е. има и намаляване. Това ще се случи, когато не се води целенасочена политика на противодействие на кризата. Иначе има достатъчно фактори, световни ценови фактори, които противодействат на големите инфлационни тенденции, включително и в България. Това е спадане на цената на хранителните продукти, спадане на цената на петрола, на енергийните суровини, включително природния газ, спадане на цената на цветните метали, на стоманата и т.н. Има обща тенденция, тъй като световната икономика се намира вече в рецесия, тя влиза задружно в рецесия почти, цените започнаха да падат. Петролът...
Водещ: Падна почти два пъти повече.
Иван Костов: ... падна под 50 долара за барел, което не е имало цена отпреди не знам колко години вече. Което показва, че кризата нахлува по класическия начин – със спадане на цени. В този момент инфлацията не е големият враг на българската икономика. В този момент големият враг е фалити на фирми, продажби на фирми на безценица, продажби на банки на безценица, продажби на хотели за 1 лев и т.н. – това е големият проблем. Защото всички организации на работодателите казват: „Започват да се продават бизнеси в България” и то на безценица, защото тези хора са взели кредити от тези фирми, кредитът вдигна лихвата, банките вдигнаха лихвата, увеличиха разходите на фирмите и в момента фирмите изпадат в неплатежоспособност. Това е големият проблем.
Водещ: Ако вие отговаряхте за финансите, щяхте ли да предвидите големи разходи за инфраструктурни проекти, в създаване на държавна компания за изграждане на бизнес паркове? Въобще щяхте ли да използвате държавата, за да замести липсващите частни пари?
Иван Костов: Пълна безсмислица. Това второто, за държавни бизнес паркове, това е пълна безсмислица. Това е толкова далече от истината, че направо няма да го коментирам. Но правилна политика в момента, би била правилна, напълно правилна, да се ускорят инвестициите в инфраструктурата. Къде е проблемът, обаче? Че всяка инвестиция в българската инфраструктура се сблъсква с доказана корупция на управлението на държавните поръчки. Това е фактът, поради който европейците спряха собствените си средства за България. Следователно,преди да се стимулира финансирането на инфраструктурата, на инвестиционни проекти там – пътища, съоръжения, пречиствателни станции и какво ли не, преди това д се разчисти теренът от корупцията. Вижте какво става. В Народното събрание цитират села с по 100 души, които имат по 12-15 хил. лв. инфраструктурни разходи на човек. На тях им строят пречиствателни станции, строят им канализации и т.н. На 100 човека, на 180 души. В селото Дръндар на Ахмед Доган. Това е корупция. Не може през това да се мине. Защото европейското правило е първо на градове, задължиха ни, първо на градове до 15 хил., нали, трябва да са над 15 хил. да се изгражда пречиствателна станция, да се изграждат канализации и т.н. За малките населени места почти никъде... Те имат други технологии да се справят с отпадъчни води и т.н. Разбирате ли?
Водещ: Т.е. вие не с те против политиката на харчене на държавни средства, усилено, инфраструктурни проекти, запазване на голям процент от продукта на страната...
Иван Костов: Само след като се изпълнят европейските изисквания, след като се разчисти от корупция тази среда цялата, защото тя е тежко корумпирана, и се отговори на европейските закони и правила. Тогава могат да бъдат пуснати българските пари. Защото вижте какво се получи с автомагистрала „Люлин”. Вижте, колко е интересно. Автомагистрала „Люлин” – един от най-големите, седемте или първата десетка нарушители на европейските правила по отношение на финансирането. Госпожа Плугчиева, която отговаря за коректността на усвояването на средствата, я дадоха по телевизията как се разхожда по автомагистралата да каже, че тя ще влезе в действие еди-кога си. Истинската причина, че тя се разхождаше, а не спря парите, е, че самият строеж е закъсал вече 6 до 8 месеца със закъснение, може би дори година. А държавата вместо да отстрани всички тези пробойни и корупционни практики в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, замести европейските пари и започна да плаща на строителя, който е пълен с нередности. Разбирате ли какво се получава? Хем магистралата не става, хем се ангажира авторитета на най-важния човек в България, който трябва да бъде, така да се каже, носител на авторитета, че ние все пак противодействаме на корупцията, хем от друга страна държавата замества европейските пари, които са спрени заради нарушения, и накрая абсолютно нищо не става, няма напредък.
Водещ: Същата политика ли на изваждане на парите, пускане в обръщение, трябва да се следва и в други фондове, здравният например? Обсъждахме с директорката на Здравната каса. Тя казва, че не е разумно, впрочем това са гласове и от опозицията, че не е разумно такъв огромен резерв да стоят мъртви пари, вместо да бъдат използвани за здравето на българина.
Иван Костов: Не е разумно по никакъв начин да се харчат пари без да завърши реформата в болничното здравеопазване.
Водещ: Горе-долу и тя това каза.
Иван Костов: Защото, ако не се осъществи тази реформа, все едно да изсипете тия пари в пясъка, като вода в пясъка ще изчезнат и ефектът за здравето на нацията, за работоспособността на заетите няма да бъде никакъв. Просто това ще бъдат напълно напразно изразходвани пари. Някакви хора ще получат някакви заплати, някакви хора ще се обогатят от някакви обществени поръчки и толкоз. Но ефектът върху здравето ще бъде никакъв.
Водещ: Управителят на НОИ пък подкрепи експертно тезата ви, че трябва да бъдат гарантирани парите на българите в пенсионните фондове все едно са в банки.
Иван Костов: Ами разбира се.
Водещ: Т.е. държавата трябва да извади, казано в кавички, пари за такава гаранция.
Иван Костов: Една от най-сериозните слабости в управлението и доказателство, че няма антикризисна политика, е пълният отказ на държавата, на Министерство на финансите и правителството да подкрепи Българската фондова борса. А българската държава е собственик на мажоритарния пакет на Българската фондова борса. Малцина си спомнят в момента, а ние трябва го кажем по радиото, че това, което се случва на фондовата борса е отговорност и на собственика на мажоритарния пакет, а това е Министерството на финансите. Абсолютно нищо. На 11 септември, когато аз предупреждавах вече без глас почти останал, че на фондовата борса се развиват изключително негативни процеси, СОФИКС беше 966 точки. Онзи ден падна на 322. Три пъти падна от 11 септември досега, защото държавата не пожела въобще да признае, че това е проблем и не поиска да предприеме каквито и да е мерки. Това, което вие казвате, е една възможна мярка. Може да бъдат насочени, тъй като оборотите не са големи, неголеми средства и през определени държавни финансови институции, примерно като Насърчителна банка или сребърния фонд, могат да бъдат задължени по определен начин да инвестират. Ама не във всички фирми, а в тия, които капитализират печалба, които дават дивиденти, а които се вижда, че вземат антикризисни мерки и се интересуват от това как се /.../ техните акции.
Водещ: Т.е. вие предлагате нещо като това, което направиха американците?
Иван Костов: Разбира се.
Водещ: Българската държава да инвестира в силни фирми.
Иван Костов: Аз не мога да измисля нищо различно от това, което световни икономисти прилагат, следвайки логиката на нещата. Най-глупавата реакция, която аз чух тия дни от управляващите, икономиката ни е пренагрята, трябва да се охлади. Охлаждането щяло да бъде полезно. Това го говореха с абсолютен нарцисизъм и с... Не знам. Аз нямам думи за тоя цинизъм, как да го нарека, да казваш ти на хората сега, че това, че те ще фалират, че ще загубят работните си места, е здравословно за българската икономика и че една криза ще се отрази добре. това беше, според мен, най-антинационалното, антиикономическото изказване от страна на управляващите.
Водещ: Как гледате на ироничните бележки в цял свят, че с толкова силното навлизане на държавата в икономиката, Маркс се оказва победител?
Иван Костов: Не, Маркс не се оказва победител. Аз, първо, не приемам това силно навлизане на държавата в икономиката. Всичко това, за което говорим,...
Водещ: Вие сега предложихте много мерки, които означават държава в икономиката.
Иван Костов: Не означават държава. Ако държавата, не държавата, а нейният Сребърен пенсионен фонд и акции, примерно в „Мосстрой”, той ще бъде собственик на два процента от акциите. Ще бъде миноритарен собственик.
Това не означава, че държавата ще национализира примерно „Мосстрой”, разбирате ли? Говорим за...
Водещ: Да се осигури финансирането, да може да работи.
Иван Костов: Не, не на него, а на този, който е миноритарен собственик сега и който е решил да си продаде акциите. Ще подкрепи останалите миноритарни акционери. Аз съм от тези хора, икономисти, които считат, че напълно прекалиха дори във вербалното отразяване на страховете на хората лидерите на водещите западни страни. Тези щуротии, които се изговориха, тези вербални глобални гаранции за банки, за депозити и т. н. То се вижда, че няма и да се приложат на практика, но самата практика държавата да влиза, да национализира, след това да приватизира и пр., е практика, следвана много пъти в трудните времена, когато /.../.
Водещ: Германия предлагали да одържавят „Опел” за малко. Че имали проблеми с продажбите. Да, и след това ще го продадат.
Иван Костов: /.../ Маркс да се окаже прав. Защото това е начинът да бъде подкрепена фирмата, да се посрещне кризата. Аз говоря обаче за друго. Моят акцент е върху икономиите, които държавата трябва да направи върху собствените си разходи. А ние за това говорим много малко. Ето, попитахте ме за здравеопазването. 400 милиона лева нарастване на разходите за здравеопазването при положение, че няма никакви реформи. 350 или 80 милиона нарастване на разходите за образованието при положението, че се намалява броят на учениците, че качеството на услугата е плачевно, че българското образование по никакъв начин не готви конкурентноспособни средни и висши специалисти.
Водещ: След вас ще участва министърът на образованието.
Иван Костов: Нека да чуе, защото той трябваше да получи тези пари, но насреща трябваше да даде гаранции, трябваше да даде това качествено образование. Децата трябваше наистина да бъдат обучавани в изключително културна, високо образована среда, със съвременни средства, със съвременна техника. Тоест качеството на услугата трябва да се повиши и тогава да дойдат парите или поне успоредно да стане. А ние сега правим точно обратното. Както в Министерството, между другото, на вътрешните работи. /.../... и за оповестяването, за прозрачността на решенията на съда и 50 милиона. А те искаха 200. Някакви страхотии, някакви неразбории между правителство и съдебна власт по отношение на техните разходи. Това са все нереформирани системи. Трябва да го кажем ясно. Парите могат да вървят срещу реформите. И друго. И още нещо. За седем години НДСВ и ДПС и сега БСП създадоха огромен брой излишни институции. Седем души се занимаваха с инвестициите на Министерството на околната среда. Седем души. Сега има фирма, в която има 75. Те се прескачат там, няма работа за 10 души, но има 75. Има огромен брой излишни създадени институции. Това са тихи, спокойни пристанища за партизаните на тези партии. Държавата няма никаква полза.
Водещ: Като казахте партизани, да дадем своя принос към трамвая от клипа на БСП. Като едно време ли са нещата?
Иван Костов: Глупости. Това е мит. Това е мит, който паразитира върху един друг мит за „На всеки километър”, който, разбира се, не е истина, и е предназначен точно за определена прослойка вътре в БСП, безкрайно наивни хора, които /.../.
Водещ: /.../ за сърцето.
Иван Костов: Носталгия, да. Дават приоритет на тяхната носталгия. Разбира се, че нито мечтите са същите. Ами че те станаха всичките капиталисти. Във Висшия партиен съвет всеки втори или трети е много богат човек, има голям бизнес. Как мечтите са им същите? Че и идеалите били същите. Как идеалите? НАТО ли е идеал за „Черните ангели” или буржоазната /.../. Това ли им е идеалът? Моля ви се. Това е чист паразитиращ мит върху стара митология.
Водещ: Накрая да кажете единна ли е опозицията в тези идеи срещу кризата, за които говорим?
Иван Костов: За много идеи сме единни. Например, за намаляване на данъците почти всички, сега ще видите по време на дебата за данъчните закони, ние вероятно ще предлагаме приблизително едни и същи неща.
Водещ: А докъде ще стигнете в това единство? Евгени Чачев е цитиран от вестник „Политика” да казва, че ДСБ и СДС отиват заедно на избори.
Иван Костов: А, не знам защо Евгени Чачев... Той не беше тук. Той цялата седмица...
Водещ: Миналия брой, преди седмица.
Иван Костов: Вратите са отворени. Аз ще повторя нещо, което казах. Тези врати никога не са затваряни. Редно е обаче, както има предложение и както има в програмните изказвания на хора, които претендират да бъдат лидери на СДС, да стане това, което те казват. СДС да излезе с програма, да разчисти пътя към миналото, да назове грешките. Но истинските грешки, а не това, в което СДС е упреквано. А то всъщност е изиграло положителна роля. Да застане зад постиженията и най-вече да очертае една програма за бъдеще и тогава няма проблем. Ние нямаме, аз много пъти съм казвал, но не ми вярват, ние нямаме персонални различия. Ние имаме разминавания в идеите. Примерно, ние продължаваме да считаме Любомир Павлов за една огромна грешка. Един човек, който е нанесъл големи щети. Давам пример с Любомир Павлов, защото условно стои малко по-встрани от политиката. Трябва да се приключат тия сметки, разбирате ли? Трябва да се каже кое е било правилно и кое не е правилно, кое е допустимо като честно поведение на десен политик и кое не е допустимо. И така ще вървим напред.
Водещ: Вие не сте много съгласен с тия планове те да се събират СДС пак с тия, които са си тръгнали от тях.
Иван Костов: Какво означава това? С тези, дето направиха холдингите, дето направиха големия бизнес. Хайде да отидем на темата с вас. Могат ли богати хора да бъдат в политиката?
Водещ: Могат ли?
Иван Костов: Могат, ако не са забогатели от политика. В България почти всичките са забогатели от политика.
Водещ: Лидерът на ДСБ, бивш министър-председател, бивш финансов министър Иван Костов в студиото на „Седмицата” с, както чухте, очевидна алтернатива за парите на България. Управляващите предлагат излишък, той предлага дефицит в предстоящата кризисна 2009 година.
Иван Костов: Харчене на белите пари в тези наближаващи черни дни.
Борис Ташков
 
Мнения: 146
Регистриран на: 22 Окт 2008, 08:40
Местоположение: София

Забележителни интервюта с Иван Костов!

Мнениеот Борис Ташков » 23 Ное 2008, 07:48

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=307085
Костов: Държавата провежда прокризисна, а не антикризисна политика
22 ноември 2008 21:08 | Кирил Вълчев | Коментари (0) | Коментирай
© снимкa: Sofia Photo Agency
Държавата трябва да намали голяма част от данъците, като би трябвало да бъдат намалени и 15% за едноличните търговци, каза в „Седмицата” на Дарик радио лидерът на ДСБ Иван Костов. Той допълни, че едноличният търговец може и трябва да бъде третиран като физическо лице, което се е самонаело. Според Костов едноличните търговци не взимат големи доходи, особено в сравнение с управителите на големи корпорации. Заради по-малките си приходи едноличните търговци спокойно могат да плащат по 10% върху доходите, които получават като физически лица.
Иван Костов добави, че може и трябва да бъде облекчено положението на младите семейства, на хронично болните пенсионери, които купуват много лекарства, чрез намаляването на ДДС. Според лидера на ДСБ трябва да се намали и осигурителната тежест с 2%, което ще стимулира работодателите да не освобождават толкова много работници. Иван Костов добави, че според него държавата в момента провежда прокризисна, а не антикризисна политика. Ето какво още каза Иван Костов:
Ако Иван Костов трябваше да напише бюджета, какво щеше да промени за 2009 г.?
Много неща. Първо, трябваше да. .. първо трябва да се намалят данъците, за да се покаже на всички данъкоплатци, че държавата поема своето бреме от ограничения на приходите, както всички ще имат такива ограничения в условия на криза.
Накъде повече преките данъци, ще кажат управляващите?
Преките например могат да бъдат и трябва да бъдат намелени 15-те процента за едноличните търговци. Едноличният търговец може и трябва да бъде третиран като физическо лице, което се е самонаело. Те не взимат големи доходи, особено в сравнение с доходите примерно на. .. да речем, на управители на големи корпорации. Нека си спомним, че холдинг "Пътища" начисли на своя управител Васил Божков 3 милиона и отгоре само премия, а едноличните търговци върху които той ще плати 10 процента. Така че едноличните търговци спокойно могат да плащат по 10 процента върху доходите, които получават като физически лица. Може и трябва да бъде облекчено положението на младите семейства и на хората, хронично болни и пенсионери, които купуват много лекарства, чрез намаляване на ДДС. Може да бъде намален до 7 процента примерно за лекарствата и учебниците, от 20 на 18 процента спокойно в момента може да бъде намален ДДС, което ще отвори пазара, ще даде възможност повече фирми да реализират повече продукция при сравнително по-ниски цени. Освен това могат да бъдат намалени осигурителните вноски с 2 процента, което ще стимулира работодателите да не освобождават толкова много работници. Вие виждате, вестниците изобилстват с информация за освобождавани работници.
Йордан Христосков обаче каза, че това не се сбъдва, че намаляването на осигурителната тежест не дава ефекта, който се твърди, че ще има в България.
Не дава ефект при него като приходи, но дава ефект в друга област, в сферата на заетостта. Там по-лесно могат да бъдат задържани заетите, когато задълженията да се плащат осигурителни или пенсионни вноски са по-ниски. Безспорно действа това, това действа в целия свят. Така че може да не доведе до увеличение, примерно, ако има общо намаляване на заетите, бюджетът на НОИ ще завърши с по-малко приходи, отколкото са планирани.
Но вашата теза за намаляване на приходите в държавата е коренно противоположната на идеята на управляващите да посрещнат кризата. Те казват ние ще посрещнем кризата с резерви, ще имаме пари. Бели пари за черни дни.
Ама те черните дни са дошли. Значи, когато са дошли черните дни, белите пари се харчат, а не се трупат още, защото нашите управници се поставят в положението на хора, които в черни дни продължават да трупат бели пари, отнемайки ги от данъкоплатеца, увеличавайки фискалните резерви на държавата. Получава се така, че в условия на криза държавата не поема своята тежест, своя дан, своите притеснения и своите напрежения, а ги прехвърля изцяло на данъкоплатците. Данъкоплатците страдат от кризата. Домакинствата се ограничават, фирмите се ограничават. Единственият, който не се ограничава, а трупа пари, е държавата. Това е проциклична, прокризисна политика, тя не е антикризисна.
Тоест вие, ако бяхте министър-председател, щяхте да похарчите парите, които има България, щяхте да ги дадете.
Не, нямаше да ги похарча, но бюджетът трябва да завършва, в условия на предстояща криза бюджетът трябва да завършва с дефицит, т. е. данъците да се намаляват много по-силно, отколкото се намаляват разходите, защото трябва да се намалят и разходи, така че да има дефицит. Държавата да трупа дълг в момент на криза. . .
Това не е излишек.
. . . държавата трябва да се задължава, защото така води антикризисна политика. А целият смисъл на антикризисната политика е държавата да харчи малко повече, да се ограничи навсякъде във всички разходи, да осъществи реформи, т. е. да има поведението на добър стопанин.
Какъв дефицит, защото управляващите залагат бюджетен излишък до 3 процента, при нужда до 1 процент от този излишък, това би било около 700 милиона лева, щели да се освободят в подкрепа на икономиката, ако тя се била утвърдила по-силно.
Дефицит в зависимост от конкретния разчет, който може да бъде направен само от съответните министерства, Министерството на финансите и прочие. Тогава, когато се формира дефицит от 1 или 2 процента, се следва политика, която всички европейски и атлантически страни следват. В момента на криза няма нито една страна, която да се кани да приключва годината с излишък, няма такава. Просто всички страни в момента поемат дългове, за да облекчат данъкоплатеца.
Защо го правят според вас?
Нашите го правят.
Значи, защото най-елементарното обяснение би било, че не финансовото министерство, беше и ваш заместник.
Да де, но в друга сфера, той не е точно специалист по бюджета, но както и да е. Аз мисля, че те не го правят от страх, най-обикновен страх, страхът, че могат да изтърват макроикономическата устойчивост на страната. Правят го, защото не са убедени в стабилността и устойчивостта на финансовата система, а не са убедени, защото не разбират едно голямо правило в управлението, което изисква устойчивата, стабилната сфера, която в случая е финансовата, фискът, нали, самият бюджет, банките са стабилни, те да поемат по-голямо напрежение, отколкото са поемали досега, тъй като в противен случай икономиката ще се свие много по-силно, разбирате ли. Значи, ако икономиката в момента е слаба, реалната икономика, тя трябва да бъде облекчена от финансовата система. Финансовата система трябва да поеме по-голямо напрежение и ограничение върху себе си. Тя трябва да формира и дългове, за да може производителите, реалните данъкоплатци да преживеят по-леко кризата. Тоест трябва да стане едно голямо преразпределение на напреженията в икономическата сфера.
Ако отговаряхте за финансите на България, как щяхте да компенсирате недостига на пари, който се очертава заради очевидно по-малкото чужди инвестиции например. Прогнозите според вас надценени на управляващите са, че чуждите инвестиции ще спаднат до 5 милиарда и 300 милиона евро, т. е. с около 1 милиард и половина евро по-малко от тази година. Как обаче България да компенсира недостига на пари или дефицита по текущата сметка, след като очевидно страната ни се оказва непроизвеждаща?
Първо, с целенасочени мерки в подкрепа на износителите. Трябва да има специална политика, която да насърчава износителите в този момент, защото мнозина вече признават, следвайки нашите предупреждения, че свиващият се световен пазар ще намали възможността да се изнасят и български стоки. Значи, първо, трябва да се помогне на износителите.
Е как, а кажете как.
Ами, много лесно ще помогнем.
. . .нали, ще каже скептичният българин.
Скептичният българин не може. . .
Вижте, Западът не може да помогне.
Помагат.
Как?
В момента помагат. Ами, ето ви прости средства. Примерно българското земеделие в момента е в тежка ситуация по отношение на вноса и износа. Внасяме грубо за 2 милиарда, изнасяме за милиард и половина. Самото ни земеделие, което може да изхрани много повече от населението на страната, формира 500 милиона дефицит в текущата сметка. Защо? Защо? Защото отсреща го конкурират производители, които ползват основно европейски субсидии, които в момента са недостъпни за българските производители. Значи, най-важното нещо да бъде подпомогнат този вид износ е колкото се може по-бързо да се разчистят препятствията от некомпетентност и корумпираност, за да може европейските субсидии да стигнат до българските производители. Ето ви една класическа мярка за стимулиране на износа. Много неща могат да бъдат направени в най-различни сфери, стига да има съзнателна политика, че това се прави. Ето, например, ще ви дам още един пример. Банките ограничават кредитите. Защо? Поради това, че в последните три-четири години чуждестранните им собственици вложиха в страната някъде около 16, може би и 17 милиарда лева. Сега те започват да ги теглят, намирайки се в затруднено положение, и вътре в България кредитът е силно затруднен. Втора причина е, че доверието в България падна много бързо. Всички казват - България ще пострада, единствено българските управляващи казват - не, нас кризата. . . казваха доскоро - не, нас кризата няма да ни засегне, за да предизвикат световни рупори на финансовата общност да кажат - тия не четат знаците, не могат да разберат какво ще им се случи, в буквален, в прав текст започнаха да говорят за България. Значи, какво може да бъде направено в условия на спадащо доверие и изтеглящи се капитали? Българска народна банка трябва да намали задължителните резерви. 12 процента от собствените средства, от собствените, на самите банки, БНБ взема и по тях не им плаща никакви лихви. Тя ги държи просто за резерв, и тя се преосигурява. И когато казвам, че финансовата система трябва да поеме повече от тежестите на кризата, БНБ също трябва да поеме, тя трябва да отиде към намаляване на финансовите. . . на задължителните банкови резерви, да се натовари с повече риск самата централна банка, но едновременно с това банките да получат допълнителен финансов ресурс.
Тоест вашето послание е извадете парите на България, прибраните пари в този момент трябва да бъдат извадени.
Ама, всеки прави това нещо по света, всички правителства това правят.
А инфлацията? Като се извадят много пари, няма ли да дойде инфлация, която пък щяла да се съчетае с липсата на стоки - дефлация и щяла да стане стагфлация.
Стагфлация се нарича, когато има и инфлация, и стагниране напроизводството, т.е. има и намаляване. Това ще се случи, когато не се води целенасочена политика на противодействие на кризата. Иначе има достатъчно фактори, световни ценови фактори, които противодействат на големите инфлационни тенденции, включително и в България. Това е спадане на цената на хранителните продукти, спадане на цената на петрола, на енергийните суровини, включително на природния газ, спадане на цената на цветните метали, на стоманата и т.н. Има обща тенденция, тъй като световната икономика се намира вече в рецесия, тя влиза задружно в рецесия почти, цените започнаха да падат. Петролът падна, под 50 долара за барел е вече, което не е имало цена отпреди не знам колко години вече. Което показва, че кризата нахлува по класическия начин с падане на цени. В този момент инфлацията не е големият враг на българската икономика. В този момент големият враг е фалити на фирми, продажби на фирми на безценица, продажби на банки на безценица, продажби на хотели организации на работодателите казват - започват да се продават бизнеси в България, и то на безценица. Защото тези хора са взели кредити от тези фирми, кредитът вдигна лихвата, банките вдигнаха лихвата, увеличиха разходите на фирмите и в момента фирмите изпадат в неплатежоспособност. Това е големият проблем.
Ако вие отговаряхте за финансите, щяхте ли да предвидите големи разходи за инфраструктурни проекти, създаване на държавна компания за изграждане на бизнес паркове, въобще щяхте ли да използвате държавата, за да замести липсващите частни пари?
Това второто за държавни бизнес паркове, това е пълна безсмислица. Това е толкова далеч от истината, че направо няма да го коментирам. Но правилна политика в момента е, би била правилна, напълно правилна, да се ускорят инвестициите в инфраструктурата. Къде е проблемът обаче - че всяка инвестиция в българската инфраструктура се сблъсква с доказана корупция на управлението на държавните поръчки. Това е фактът, поради който европейците спряха собствените си средства за България. Следователно преди да се стимулира финансирането на инфраструктурата, на инвестиционни проекти там, пътища, съоръжения, пречиствателни станции и какво ли не, преди това да се разчисти терена от корупцията. Вижте какво става, в Народното събрание цитират села с по сто души, които имат по 12-15 хиляди лева инфраструктурни разходи на човек, На тях им строят пречиствателни станции, строят им канализации и т.н., на сто човека, на 180 души. В селото Дръндар на Ахмед Доган. Това е корупция. Не може през това да се мине, защото европейското правило е. .. първо на градове, задължиха ни, първо на градове до 15 хиляди, нали, трябва да са над 15 хиляди, за да се изгражда пречиствателна станция, да се изграждат канализации и т.н. За малките населени места почти никъде. . . те имат други технологии да се справят с отпадъчни води и т.н. разбирате ли?
Тоест вие не сте против политиката на харчене на държавни средства усилено за инфраструктурни проекти, запазване на голям процент от продукта на страната.
Само след като се изпълнят европейските изисквания, след като се разчисти от корупция тази среда цялата, защото тя е тежко корумпирана, и се отговори на европейските закони и правила. Тогава могат да бъдат пуснати българските пари. Защото вижте какво се получи с автомагистрала "Люлин", вижте колко е интересно. Автомагистрала "Люлин" е един от най-големите, седемте или първата десетка нарушители на европейските правила по отношение на финансирането. Г-жа Плугчиева, която отговаря за коректността на усвояването на средствата, я дадоха по телевизията как се разхожда по автомагистралата да каже, че тя ще влезе в действие еди-кога си. Истинската причина, че тя се разхождаше, а не спря парите, е, че самият строеж е закъсал вече шест до осем месеца със закъснение, може би дори година, а държавата, вместо да отстрани всички тези пробойни и корупционни практики в национална агенция пътна инфраструктура, замести европейските пари и започна да плаща на строителя, който е пълен с нередности. Разбирате ли какво се получава - хем магистралата не става, хем се ангажира авторитетът на най-важния човек в България, който трябва да бъде, така да се каже, носител на авторитета, че ние все пак противодействаме на корупцията, хем, от друга страна, държавата замества европейските пари, които са спрени заради нарушения, и накрая абсолютно нищо няма напредък.
Същата политика ли на изваждане на парите, пускане в обръщение, трябва да се следва и в други фондове, в здравния например?
Не, там.
Обсъждахме с директорката на здравната каса. Тя казва, че не е разумно, впрочем това са гласове и от опозицията, че не е разумно такъв огромен резерв да стоят мъртви пари, вместо да бъдат използвани за здравето на българина.
Не е разумно по никакъв начин да се харчат пари, без да завърши реформата в болничното здравеопазване.
Горе-долу и тя това каза.
Защото, ако не се осъществи тая реформаЕ Все едно да изсипете тези пари в пясъка, като вода в пясъка ще изчезнат и ефектът за здравето на нацията, за работоспособността на заетите няма да бъде никакъв. Просто това ще бъдат напълно напразно изразходвани пари. Някакви хора ще получат някакви заплати, някакви хора ще се обогатят от някакви обществени поръчки и толкоз, но ефектът върху здравето ще бъде никакъв.
Управителят на НОИ пък подкрепи експертно тезата ви, че трябва да бъдат гарантирани парите на българите в пенсионните фондове все едно са в банки.
Ама, разбира се. Разбира се.
Тоест държавата трябва да извади, казано в кавички, пари за такава гаранция?
Една от най-сериозните слабости в управлението и доказателство, че няма антикризисна политика, е пълният отказ на държавата, на Министерството на финансите и правителството да подкрепи Българската фондова борса. А българската държава е собственик на мажоритарния пакет на Българската фондова борса. Малцина си спомнят в момента, а ние трябва да го кажем по радиото, че това, което се случва на фондовата борса, е отговорност и на собственика на мажоритарния пакет, а това е Министерството на финансите, абсолютно нищо. На 11.09., когато аз предупреждавах, вече без глас почти останал, че фондовата борса се развиват изключително негативни процеси, Софикс беше 966 точки. Онзи ден падна на 322. Три пъти падна от 11.09. досега, защото държавата не пожела въобще да признае, че това е проблем, и не поиска да предприеме каквито и да е мерки. Е, това, което вие казвате е една възможна мярка. Може да бъдат насочени, тъй като оборотите не са големи, неголеми средства и през определени държавни финансови институции, примерно като насърчителна банка или сребърният фонд могат да бъдат задължени по определен начин да инвестират, ама не във всички фирми, а в тия, които капитализират печалба, които дават дивиденти, за които се вижда, че взимат антикризисни мерки и се интересуват от това как се котират техните акции.
Тоест вие предлагате нещо като това, което направиха американците.
Ами, разбира се.
Българската държава да инвестира в силни фирми.
Аз не мога да измисля нищо различно от това, което световни икономисти прилагат, следвайки логиката на нещата. Най-глупавата реакция, която аз чух тези дни от управляващите - икономиката ни е пренагрята, трябва да се охлади, охлаждането щяло да бъде полезно. Това го говореха с абсолютен нарцисизъм и с. . . Не знам, аз нямам думи за този цинизъм как да го нарека - да казваш ти на хората сега, че това, че те ще фалират, че ще загубят работните си места е здравословно за българската икономика и че една криза ще се отрази добре, това беше според мен най-антинационалното, антиикономическо изказване от страна на управляващите.
Как гледате на ироничните бележки в цял свят, че с толкова силното навлизане на държавата в икономиката Маркс се оказва победител?
Не, не, Маркс не се оказва победител. Аз, първо, не приемам това силно навлизане на държавата в икономиката.
Самият вие сега предложихте много мерки, които означават държава в икономиката.
Не. Не означават държава. Ако държавата. . . не държавата, а нейният сребърен пенсионен фонд купи акции примерно в "Мостстрой", той ще бъде собственик на два процента от акциите, ще бъде миноритарен собственик. Това не означава, че държавата ще национализира примерно "Мостстрой", разбирате ли?
Но ще му осигури финансиране, за да може да работи.
Не, не на него, а на този, който е миноритарен собственик сега и който е решил да си продаде акциите, ще подкрепи останалите миноритарни акционери ще подкрепи. Аз съм от тези хора икономисти, които считат, че напълно прекалиха, дори във вербалното отразяване на страховете на хората, лидерите на водещите западни страни. Тези щуротии, които се изговориха, тези вербални и глобални гаранции за банки, за депозити и т.н.. .. то се вижда, че няма и да се приложат на практика, но самата практика държавата да влиза, да национализира, след това да приватизира и прочие е практика, следвана много пъти в трудните времена, когато се посреща икономическа криза.
В Германия предлагали да одържавят "Опел" за малко, че имали проблеми с продажбите.
Да, и след това ще го продадат.
Да.
Няма Маркс да се окаже прав, защото това е начинът да бъде подкрепена фирмата, за да се посрещне кризата. Аз говоря обаче за друго. Моят акцент е върху икономиите, които държавата трябва да направи върху собствените си разходи, а ние затова говорим много малко. Ето, попитахте ме за здравеопазването. Четиристотин млн. нарастване на разходи за здравеопазването, при положение че няма никаква реформа. Триста и петдесет ли и осемдесет милиона нарастване на разходите за образование, при положение че се намалява броят на учениците, че качеството на услугата е плачевно, че българското образование по никакъв начин не готви конкурентоспособни средни и висши специалисти.
След вас ще участва министърът на образованието. . .
Да, нека, нека да чуе, защото той трябваше да получи тези пари, но насреща трябваше да даде гаранции, трябваше да даде това качествено образование. Децата трябваше наистина да бъдат обучавани в изключително културна, високо организирана среда, със съвременни средства, със съвременна техника, т.е. качеството на услугата трябва да се повиши и тогава да дойдат парите или поне успоредно да стане, а ние сега правим точно обратното. Както в министерството между другото на вътрешните работи и сигурността. Някакви страхотии, някакви пълни неразбории между правителство и съдебна власт по отношение на техните разходи. Това са все нереформирани системи, трябва да го кажем ясно. Парите могат да вървят срещу реформи. И друго, и още нещо. За седем години НДСВ и ДПС, и сега БСП, създадоха огромен брой излишни институции, огромен брой излишни институции. Седем души се занимаваха с инвестициите в Министерството на околната среда, седем души. Сега има фирма, в която има 75. Те се прескачат там, няма работа за 10 души, но има 75. Има огромен брой излишни създадени институции. Това са тихи, спокойни пристанища за партизаните на тези партии. От тях държавата няма никаква полза.
Като казахте партизани, да дадем своя принос към трамвая от клипа на БСП. Като едно време ли са нещата?
Глупости. Това е мит. Това е мит, който паразитира върху един друг мит за. . . "На всеки километър", който, разбира се, не е истина и е предназначено точно за определена прослойка вътре в БСП безкрайно наивни хора, които дават приоритет на тяхната носталгия. Да, ами дават приоритет на тяхната носталгия. Разбира се, че нито мечтите са същите. Ами, че те станаха всичките капиталисти. Във Висшия партиен съвет всеки втори или трети е много богат човек, има голям бизнес. Как мечтите са им същите? Че и идеалите били същите. Е, как идеалите? Идеалите. . . НАТО ли е идеал за черните ангели или буржоазната демокрация, това ли им е идеалът? Моля ви се. Това е чист паразитиращ мит върху стара митология.
Накрая да кажете единна ли е опозицията в тези идеи срещу кризата, за които говорим?
За много идеи сме единни. Например за намаляване на данъците почти всички сега ще видите по време на дебата за данъчните закони, ние вероятно ще предлагаме приблизително едни и същи неща.
А докъде ще стигнете в това единство? Евгени Чачев и цитиран от в. "Политика" да казва, че ДСБ и СДС отиват заедно на избори.
А, не знам защо Евгени Чачев. . . Той не беше тук. Цялата седмица.
Може би миналия брой. .. преди седмица.
Вижте, вратите са отворени. Аз ще повторя нещо, което казах. Тези врати никога не са затваряни. Редно е обаче, както има предложение и има в програмните изказвания на хора, които претендират да бъдат лидери на СДС, да стане това, което те казват. СДС да излезе с програма, да разчисти пътя към миналото, да назове грешките, но истинските грешки, а не, нали, това в което, нали, СДС е упреквано, а то всъщност е изиграло положителна роля. Да застане зад постиженията и най-вече да очертае една програма за бъдеще, и тогава няма проблем. Аз много пъти съм казал, не ми вярват, няма персонални различия. Ние имаме разминавания в идеите. Примерно ние продължаваме да считаме Любомир Павлов за една огромна грешка, за един човек, който е нанесъл големи щети. Давам пример с Любомир Павлов, защото условно стои малко по-встрани от политиката. Трябва да се приключат тия сметки, разбирате ли? Трябва да се каже кое е било правилно и кое не е правилно, кое е допустимо като честно поведение на десен политик и кое не е допустимо и така ще вървим напред.
Тоест вие не сте много съгласен с тези планове те да се събират СДС пак с тези, които са си тръгнали от тях?
Какво означава? Какво означава това? Какво означава? С тези, дето направиха холдингите, дето направиха големия бизнес. Хайде да отидем на темата с вас могат ли богати хора да бъдат в политиката.
Могат ли?
Могат ли? Могат, ако не са забогатели от политика, но в България почти всичките са забогатели от политика.
Борис Ташков
 
Мнения: 146
Регистриран на: 22 Окт 2008, 08:40
Местоположение: София

Re: Забележителни интервюта с Иван Костов!

Мнениеот Николина Манчева » 11 Яну 2009, 14:32

;) РАЗЛИЧНОТО ИНТЕРВЮ

Ще ви предложа едно интервю на Иван Костов в сп. МАКС - придружено е със стилна фотосесия.
Някои неща са съкратени,но съм се постарала да не губя логиката на интервюто.Дано да ви е забавно и не много досадно.

ЛИДЕРЪТ ВИНАГИ ПЛАЩА СМЕТКАТА ,

Признава поледният премиер демократ от мястото си на резервната скамейка. В политиката,за разлика от живота понякога е трудно да се върнеш по-силен от всякога.Въпреки това Иван Костов отново иска да вземе властта.И пак от социалистите.Сега обаче с различни средства. В последните няколко месеца един от най-противоречивите ни политици подготвя своето голямо завръщане. Но тихата и спокойна партийна централа на ДСБ не носи усещането,че тук се кроят велики планове. Костов изглежда в отлична физическа форма,но в него не виждам нищо от емоционалния лидер преди 11 год. Въпреки това очите му издават ,че всеки момент може да извади каре аса на масата,но според социолозите,това едва ли ще се случи. Пред МАКС Костов говори за парите,мафията, големите успехи и черните точки,политическите страсти,но най-вече за личния си живот.И то много повече,отколкото е казвал досега.
Господин Костов,мислите ли,че в политиката има място за старите кучета? - Това,
което се случва сега ,показва,че старите кучета не са си свършили работата.Б-я е черната овца в ЕС,а тя не е пълноправна в стадото.Така,че все още има нужда от тях.
Да разбирам ли,че искате да вземете отново властта? - Да,категорично съм убеден,че
трябва да се върна в управлението.Основната причина е,че съм човекът,който създаде големите консенсуси в Б-я.И това,което се разпада в момента,трябва да бъде възстановено. Нещата отиват в много неправилна посока и се връщат назад.
Някога разглеждали ли сте политиката като бизнес? Много българи Ви смятат за един от най-богатите хора в страната. - ДС направи успешна кампания,с която внуши на хората,че абсолютно всички са използвали политиката за бизнес.Цялата тази кампания дойде от топжурналисти и медии,които в момента комисията по досиетата ги разкри като сътрудници на ДС.
Ще останете в съзнанието на хората със сделката "Балкан", делото в Либия, кръгът
"Олимп". За кое от тези събития си написахте голяма черна точка? - Не смятам,че "Балкан" и случаят
"Либия" са черни точки. За къга "Олимп" истината е,че хората около мен,включително от ръководството на СДС,тръгнаха по пътя на смесване на политиката и бизнеса. Незнам дали е черна точка,но трябваше да избера дали Б-я да стигне по-близо до вратата на ЕС и НАТО ,и да сменя 10 души от кабинета,за да издържи мнозинството. Не аъм сигурен дали съм бил прав. Сигурно ще си отида с този въпрос и няма да намеря окончателен отговор.
А кои са най-важните уроци,които научихте за последните седем години ? - Че може
да се издържи всичко със смирение. Приемайки нещата такива, каквито са.Включително,ако това е с цената да ти нанесат удар.
Сигурно вече знаете кое е най-силното ви оръжие? - Много съм организиран. И много сложни планове мога да правя.Но голямата ми сила е способността да очертавам ключови цели,приоритетите,тяхната наредба.Да ги хвърлям в решаването на проблемите.И то в огромни мащаби. Моя слабост е,че умея често да се "изключвам"от средата,когато се концентрирам въху нещо. Това непрекъснато дразни и жена ми,защото когато се опитва да ми каже нещо ,аз и отговарям след време.Използвам почти всеки момент да се "вадя" от ситуацията. А това не е никак добре.
В кой момент от кариерата Ви се чувствахте наистина оскърбен? - НИКОГА.
Защо мълчахте две години? - Други трябваше да говорят.Новият председател на СДС трябваше да защитава тази политика,ако тя не е била политика на Иван Костов.Те всички обаче се разбягаха като зайци.Не съм оскърбен от това.Знаех,че ще го направят.Говорим за част от природата на хората и трагедията на лидерството. Лидерът винаги плаща сметката.Той е човекът,който с името си покрива цялото разочарование.Мълчах две години,защото трябваше да платя за него,очаквайки други да кажат : "Дайте да не стигаме дотам". Вие ме питате сега защо се връщам? Ами защото съм платил тази сметка.
Някои твърдят,че кариерата ви не е тръгнала от улицата,защото Вие сте продукт на Луканов.В този смисъл той казва за Вас:"Само Чърчил е мобилизирал толкова успешно за партийната кауза толкова дребни партийци.По същество Костов е един уникален хитрец." Това ласкае ли Ви или ви обижда? - Обижда ме.Влязъл съм в политиката не заради хитростта си,а заради своята смелост. Тези думи са казани от озлобен човек. Г-н Луканов беше лош продукт на номенклатурата.На него не му стигна смелостта още в средата на 90-те да започне промените.Той просто се уплаши.Много грамотен и интелигентен,но страхлив като администратор.
..........................................................
Сигурно имате лично оръжие? - Да,но не го нося от години.Една нощ,крдци влязоха в спалнята на голямата ми дъщеря.Скочихме,тръгнахме да ги гоним.Жена ми извади пистолета.Единият прескочи оградата,а другият тъкмо се беше покачил на нея.Тогава тя каза : "Стреляй".
Аз неможах да го направя,стелях във въздуха и разбрах,че няма смисъл повече да нося пистолет.
Отмъстителен ли сте? - Не.
А егоцентричен? - Може би в някаква степен.
Когато Симеон Ви подари ръкавелите на дядо си ,бяхте ли очарован? - Никога не съм ги слагал,но ги приех като приятелски жест.За да ги нося обаче е нъжно много повече.Той трябва да ме убеди ,че ролята му в българската политика при всичките "за" и "против" все пак е положителна.
Но се говори,че когато царят е дошъл в Б-я ,той всъщност е искал да стане президент,а Вие не сте се съгласили. Защо? - Никой не ме е питал.А там имаше и много силен противник на тази идея-действащият президент Петър Стоянов.Така,че този въпрос го задайте на него. Не аз,а коалицията ОДС ,която беше в управлението,реши да излъчи Стоянов.Не съм свободен артист със собствен импресарио,който сам взима решения.Изпълних политически курс.
Как мислите,владеенето на чужди езици важно ли е за политическата кариера?
Да,човек трябва да разбира и политическия и специалния език ,с който си служат институциите.Знам английски,но много добре разбирам специалния език,с който си служат Европейската комисия,МВФ,
Световната банка.Не мога да кажа като г-жа Плугчиева : "Аз неразбирам какво иска от нас Европейската комисия."Тя може да знае английски много по-добре от мен,но неразбира кода.
Красивите жени притесняват ли Ви? - Не.
Как гледате на тях в политиката? - Не гледам като на красиви жени-отнасям се професионално.Виждам хубавите лица на жените около себе си и им се радвам.Но да определям политическото си отношение,да се оставям да ме отвлече тази мисъл - никога.Но жените са по-всеотдайни в работата си.Те са умни.Страхотни са.
На колко години бяхте като се влюбихте за първи път? - Истинската и голямата ми любов безспорно е жена ми.Бях на 17.Сега си давам сметка колко млад съм бил.Но любовта си остава най-хубавото нещо.В това отношение съм съгласен с чалга певиците,защото при тях тя е изведена в култ.
Каква жена може да Ви заплени? - Е,тогава,когато съм бил силно отворен за такива чувства,ме е запленила Елена.С онези класически качества ,които се ценяха през 60те.Да бъде и красива и умна,да се държи добре,да е фина,но едновременно с това и да е силна.В това общо чувство трябва да се инвестира много.
Как гледате на изневярата? - Аз съм консервативен,но се опитвам като модерен човек някак си да адаптирам собственото си виждане за брак.Трябва да се признае,че човек има един живот и ако в него е нещастен,трябва да търси щастието.Единственото,което не приемам ,е да се поддържа бракът с измама.
Какво научихте за жените за своите години? - Че една жена се превръща в светица,когато премине добре житейския си път - да бъде прекрасна майка,дори това да е само в очите на собственото и дете.
Акотрябва да подарите една незабравима вечер на жена,опишете ми каква ще е тя. - Сега си давам сметка колко съм задръстен от политиката.Защото,за да има незабравима вечер с жена,човек трябва да и се отдаде докрай.Аз нося зад гърба си цели обози от изпочупени оръжия,щитове,лекарства за рани и от политически битки.В тези години незнам дали мога да оставя всичко това пред вратата,за да направя незабравима вечерта на една жена.Май не мога.
Колко е голяма ролята на Вашата съпруга за политическата ви кариера? Ясно е,че романтична вечер няма да има. - Тя е като спартанска жена.Знае,че ще вляза с щита и меча.Но аз се старая да направя така,че да запомни определени моменти.За мен Елена е голямата любов и голям приятел,доктор,медицинска сестра и дори свещеник.Защото в моментите,в които съм оставал без сили,е намирала начин да ми вдъхне отново живот.
Как прекарвате заедно вечерите? - Четем...
Кои са вашите книги? - Аз чета много неща. Джоузеф Хелър и романът "Параграф 22" са ми любими.В момента чета "Златната клонка"на Джеймс Фрейзър и "Глобалният капитализъм".Препрочитам "Вълшебната планина","Доктор Живаго" и "Речни заливи"-рицарският роман на Ши Най-Ан,който съм чел преди 40г.
Любопитно ми е,кое е най-голямото ви интелектуално постижение? - Една
съвсем кратка декларация за това,какво е българският национален интерес.Това е най-доброто нещо,
което съм успял да направя като политик.Много кратко,безупречно и добре подредено.Гордея се от още един документ - доторантската ми дисертация.Аз съм икономист по професия,но мога и да програмирам машини ,за да смятат.
Човек като Вас,каква музика слуша? - Слушам класика.В колата -рок.
Знаете ли кой е Боно? - Вокалистът на U2.Рокът е бунтарска музика.Аз съм дъбоко убеден,че от комунизма ни освободиха не толкова Рейгън и Тачър,колкото подемът от 60те години ,който дойде с Бийтълс и Елвис.По купоните слушахме до побъркване едно и също нещо,докато не го научим всички..Тогава,колкото и да си бил сляп,разбираш наистина,че центърът на света не е комунизмът.
А Вие в какво семейство израстнахте? - Класическо,на средно заможни земеделци.Още си спомням многото животни на дядо ми-волове,коне,десетки овце,свине,хамбари.Помня нашите как нашите ходеха на нивата и на лозето.Около мен непрекъснато имаше хора ,които ми се радваха и много ме обичаха.Сега това ми липсва.
Кога за последно сте се били? - В казармата май беше.Често ходех в карцера,моят старшина се е опитвал от един разхайтен софиянец да направи боец.И мисля,че добре се е справил.
Съжалявали ли сте,че сте избрали да сте политик? - Този избор е плод на волева преценка на семейството ми и мен.Случи се в началито на 70те,когато се явих на много тежки изпити и отидох в едно авиационно училище в украинския град Кременчук.Месец-два се обучавах за пилот.
Но ме приеха в икономическия институт и се върнах в Б-я.Беше дълго и драматично пътуване.Наложи се да разпродам всичките си дрехи.Благодарение на този избор сега не съм пенсионер от авиацията.
Коя е най-голямата грешка на политиците? - Изкористяването. Когато се отклониш от общото благо и не работиш за него.Това е в състояние да разочарова хората. Трябва да се понасят професионалните критики-без тях неможе.Фалшът винаги се усеща. Виж,семейните диалози са много по-сложни.Неможеш да влезеш и да кажеш:"Сега тук обсъждаме следния обективен казус".
Кои слухове и митове за Вас са най-неверни? - Че съм се обогатил и притежавам половин Б-я. Не съм и шеф на мафията.Обвинението дойде от Гоце,доносник на ДС.Ако бях шеф на мафията ,щях да бъда описан от някой от наблюдаващите външни журналисти. И гл.прокурор и президентът знаят много добре кой е шефът на мафията. Сега в България няма един шеф,но има разпаднали се групировки.Преди време един претендираше да бъде мафията.После го застреляха.Той искаше да си отреже опашката,за да влезе без нея в обществото.Сега у нас има няколко много сериозни мафиотски отряда с целия арсена..
.............................................
Как разбирате лукса? - Плаша се ,като видя,че един пуловер е 200лв.Луксът е измислен за хора с много пари.За мен е недостижим. Аз казвам,че пари не ми липсват-това,което имам ми е достатъчно. Мисля,че политиците трябва да са от тоя тип,защото не едобре да си купиш яхта след мандата. Докато бяха високи нивата на борсата ,инвестирах,но я напуснах,като видях,че ще се случат лоши работи.Все пак обичам да доставям удоволствие на близките си и да им правя подаръци.
На колко бихте оценили един обяд с Вас,ако трябва да събирате пари за благотворителност? - Една стипендия,каквато дава фондация "Бъдеще за България" за сирак от 1500лв.
Кои са вещите на които държите най-много? - Компютърът и GSMът.
КОй беше най-големият ви успех в живота? - Поканата за европейското членство.
А най-големият провал? - Слава Богу, не съм имал много голям провал. Провалът е когато имаш очаквания. Създаването на СДС като партия е може би големият ми провал.Не съм предполагал,че ще се случи.Той сигурно някак си ще ми се записва и на моята сметка. Да,това е моят провал.
Да видим,кой е най-добрият Ви приятел. - Загубих го преди една година.Той бе съпруг на сестрата на Елена.Запознахме се,когато бях на 24. Стоихме къщи и си отгледахме децата,помагахме си в тежки моменти. Другият голям мой приятел - и това е единственото изключение в политиката - беше Илко Ешкинази.Много го обичах. Беше много умен,много точен,обаятелен като човек. И сега имам приятели,но те не са изиграли чак такава голяма роля в живота ми.
Кои са Вашите кумири в политиката? - Хелмут Кол, Рейгън , Маргарет Тачър. Те станаха идоли не само на десницата ,а на целия свят.
Вие морален човек ли сте? - Да,такъв съм. Не споделям новия морал. Първанов не би казал същото за мен,защото той изповядва социалистически морал,а аз не разбирам какво е това.
Главозамайвала ли Ви е славата? - Не мисля.Такава ми е природата.
А какъв искате да е Вашият епитаф?
ИВАН КОСТОВ - РЕФОРМАТОР .
Николина Манчева
 
Мнения: 1399
Регистриран на: 17 Окт 2008, 22:57

Re: Забележителни интервюта с Иван Костов!

Мнениеот Николина Манчева » 11 Яну 2009, 14:38

:beg: Бях го оформила по друг,по-прегледен начин,но машината си го направи както и е удобно- съжалявам.Но поне не промени съдържанието,което е добре все пак :hihi:
Николина Манчева
 
Мнения: 1399
Регистриран на: 17 Окт 2008, 22:57

ЩЕ ОСТАНА НА МЯСТОТО СИ ЗА ДА ОБОЗНАЧА ПОСОКАТА

Мнениеот Admin » 19 Яну 2009, 13:44

ЩЕ ОСТАНА НА МЯСТОТО СИ ЗА ДА ОБОЗНАЧА ПОСОКАТА, В КОЯТО СМЕ СЕ ДВИЖЕЛИ.

9.03.2002 г.
Изказване пред 13-тата Национална конференция на Съюза на демократичните сили

Приветствам ви, желаейки от все сърце ХІІІ-та национална конференция да засили единството и волята на СДС. Вярвам, че всички в залата имат силата и убедеността да поставят каузата на нашата народна партия над своите проблеми и са готови да дадат всичко от себе си за нейната реализация.
Допреди осем месеца носих най-тежките отговорности за страната и за СДС. В последните пет години твърде много говорих, убеждавах и обяснявах. Намирам за недостойно сега, със задна дата, да оценявам събитията, включително и своята роля в тях. Вие трябва да оцените управлението и политиката на СДС заради самите себе си. Постигнахме резултати, които са безспорни и недосегаеми за критика. Само ние можем да разпилеем собственото си политическо наследство. Никой не може да ни го отнеме. Допуснахме слабости и грешки, които никога не сме крили. Вярвам, че трезво ще прецените и няма да направите това, което сториха българските избиратели - да изхвърлите заедно с мръсната вода и бебето.
Моят отговор на въпроса защо получавахме толкова похвали отвън и толкова упреци вътре в страната е: защото отвън се виждаха постиженията, а хората вътре плащаха цената. Това е и основната причина да загубим изборите - накарахме българските избиратели да платят по-скъпа цена за здравия лев, икономическия растеж и реформите от тази, която те бяха склонни да дадат. Стоварихме върху тях по-голяма отговорност, отколкото бяха готови да поемат. Реформите доведоха до увеличаване на обема и ефективността на производството и услугите, но с цената на голяма и болезнена безработица.
Всички се питаме с болка защо СДС не отрази обвиненията в корупция? Това едва ли е възможно при пълната реставрация и мащабната смяна на собствеността, които извършихме. Хората отхвърлят всяко обяснение когато виждат как се появява видимо имуществено неравенство вследствие реституцията на земята и на градската собственост. Ние не сме били равни в имущественото си състояние преди комунистическия експеримент. Не казахме предварително на избирателите, че възстановяваме това предишно неравенство с реформите на собствеността и те го възприеха като несправедливост.
Приватизацията бе наречена корупция първо от БСП, защото те я осъществяваха така. Не успяхме да обясним, че при приватизацията се купуват производствени активи и се плаща срещу това с пари, с поемане на риск и задължения, които се изплащат впоследствие с години. С казаното не бягам от проблема. Както остро предупреждавах на ХІ-та национална конференция, ние допринесохме за избуяване на общественото недоволство, защото част от предишния политически елит на партията взе лично участие в приватизацията независимо от официалните забрани на ръководните ни органи. Властта ги разврати. Не твърдя, че тези хора са нарушили закона. Те нарушиха нашите партийни решения. Както видяхме, повечето впоследствие напуснаха или се разграничиха от СДС. Но станаха важна причина да загубим доверието на избирателите. Избирателите видяха, че не плащаме солидарно с тях тежестите на прехода, както бяхме обещали.
Може би на ХІ-та конференция имаше мнозинство да бъдат отстранени лицата, споменати в доклада на председателя, включително тогавашният главен секретар на СДС. Може би парламентарното мнозинство от ОДС щеше да издържи това, може би това нямаше да навреди на нашето управление и мандатът пак щеше да бъде успешен. Днес дори със задна дата никой не може да отмери тогавашните рискове. Моят избор беше да не създавам сам опасност за управлението, защото това можеше да стане провал за България. Моят избор бе да не поемам отговорност вместо политическия елит на конференцията и сам да започна прочистването, за да не създавам фалшив положителен образ на СДС. В него щяха да се прикрият и да останат живи новопоявилите се пороци на управлението. Щяхме да излъжем хората. Не вярвам в прочистване отгоре. Вярвам в силите и куража на членовете и симпатизантите на партията и на настоящата конференция трябва да дадем свобода на тези сили.
Без да искам да натяквам повече предупрежденията си от ХІ-та национална конференция, припомням, че тогава посочих заплахата за СДС и казах какво трябва да се направи, за да си върнем доверието. Нямам какво да добавя днес освен че не сме решили докрай тези свои проблеми. Посочвам, че ако в залата има хора, които са си е позволявали да пазарят и влияят на гласуванията на делегатите, те са от клиентелата, а не от партията. Колко са ще видим при гласуването.
Обръщам се към тези от вас, които нямат свой политически компас и не различават критично вярното партийно поведение. Спомнете си, че никой от напусналите СДС не е нападал и не напада управляващите, групировките на организираната престъпност и изгонените руски мафиоти. Причината е, че са свързани с тях чрез съмнителен бизнес или чрез политическо застъпничество. По мълчанието им ще ги познаете и сега.
Затова призовавам най-настойчиво делегатите да изберат в Националния съвет достойни личности, доказали, че могат да поставят каузата на нашата народна партия над себе си, а не хора, които мълчат и са неутрални спрямо предателите на синята кауза. Призовавам най-настойчиво да не избирате и тези, които са си превили гърбовете и предлагат да станат мостове навън от СДС. Предупреждавам още и за опасността в Националния съвет да попаднат не авторитетите на партията, а представители на регионите, които не са готови да решават проблемите на националната политика на СДС. Не повтаряйте грешките си.
Предупреждавах на ХІІ-та Национална конференция какво ще се случи в държавата. Не бях чут и разбран. Оттогава нищо не се е променило. Затова е безсмислено да повтарям казаното пред ослепелия и оглушал от обещания, хаос и клевети “народ”. Не намирам за редно да критикувам, докато България има шансове да получи покана за членство в НАТО, защото мога да навредя.
Ако някой очаква да чуе от мен оправдания за обвиненията, които ми се отправят, ще остане разочарован. Само ще припомня истинската причина за компроматната война. Под мое ръководство изтръгнахме България от съветско-руската сфера на влияние и я насочихме на Запад, започвайки преговори за членство с Европейския съюз и, създавайки съюзнически отношения с НАТО; наложихме тази ориентация на всички политически сили в България и ги задължихме да работят за нейното постигане. Притиснахме до стената свързаната с бившата комунистическа партия и нейните специални служби организирана престъпност, и прекратихме срамната търговия с българските национални интереси. Защитавайки националната сигурност, изгонихме мнозина чужди мафиоти - нагли собственици на фирми, вестници и радиостанции.
Това никога няма да ми бъде простено от нашите и чужди “социалисти”, от техните специални служби и организирана престъпност. Затова не очаквайте да се оправдавам и отговарям на техните обвинения. Впрочем, ще познаете, че тези кръгове нямат нищо общо със закона, политиката и демокрацията по садизма и уродливата ненавист, които проявяват към моето семейство. С това завършвам за миналото и настоящето и се обръщам към бъдещето. То е най-важно за нас. Наша християн-демократическа ценност е, че сме взели настоящето си назаем от своите деца.
Няма да приема да бъда кандидатиран за председател на партията и няма да допусна да се стигне до гласуване на моя кандидатура. Причините да си подам оставката преди осем месеца са ви известни и са напълно валидни и днес. Не съм правил театър, а реално съм поел отговорността за изборната загуба, за грешките и недъзите на СДС. Най-тежките изпитания се стовариха върху Екатерина Михайлова. Изказвам й сърдечната си благодарност за това, че когато никой не се осмели, пое смазващата отговорност след загубените избори. Тя го направи и посрещна предизвикателствата без да е избрана за председател от Национална конференция на партията. Тя, нейните заместници и главният секретар, намирайки се в оставка, не се поддадоха на многобройните провокации, проявиха политически професионализъм и в неимоверно трудни, дори враждебни условия, успешно организираха настоящата конференция. Те доказаха на Националната конференция, че са отговорни политици.
Искам да знаете и да сте напълно убедени, че независимо от своите недостатъци и слабости, от непочтените лица, които успяха да достигнат високи позиции сред нас, независимо, че разочарова многобройни свои избиратели с грешките си, СДС е най-отворена към хората, най-самоотвержената и най-критична към себе си политическа сила. СДС е единствената партия, която има смелостта да започне и осъществи по-голямата част от крайно непопулярните реформи в полза на България. СДС е единствената партия, която има волята да наложи строга финансова дисциплина, да стабилизира страната, като уреди всичките и задължения и при това намали, а не увеличи външния дълг и остави след себе си внушителен валутен резерв. СДС е единствената партия, която решително обяви война на нашата и чужда организирана престъпност. СДС е единствената партия, която доказа, че притежава изключителна упоритост, политическа воля и способност да управлява страната в продължение на един пълен мандат. СДС е единствената партия, която донесе международен авторитет на своята страна и я направи фактор на мира и стабилността в региона.
Ние доказахме с много жертви, че сме евроатлантическа политическа партия в България. И отново ние имаме търпението, трезвостта и твърдостта да носим в опозиция отговорността за своето управление. Затова най-важното, което трябва да стане на тази конференция, е СДС да излезе от нея единен, волеви и готов отново да поеме своите национални отговорности. Очевидно в България няма друга политическа сила, която да е достойна за тях.
Но преди това на СДС му предстои да направи много сериозни усилия за да очисти докрай себе си, да намери верните послания и поведение спрямо избирателите и медиите, да намери съюзници и да прави компромиси. Като истинска народна партия СДС трябва да се върне при хората, да разпознае болките и мечтите им и да ги поведе отново. Само така може да намери обратния път към доверието им, да възстанови своята водеща политическа позиция и поведе страната напред, а България да си възвърне позициите, които имаше в края на нашето управление.
Аз престанах да представлявам българските избиратели, защото допуснах да се прекъсне връзката ми с тях. Няма да се връщам заедно с вас при хората и да възстановявам тази връзка. Няма да извървявам отново пътя, който вече съм изминал. Ще остана на мястото си. Няма да правя компромис с позициите си, няма да се съобразявам с настроенията на избирателите, нито ще правя усилия да се харесвам. Ще остана на мястото си за да обознача посоката, в която сме се движели. Ако не днес, то след няколко години със сигурност гражданското общество ще е напълно убедено, че това е вярната посока.
При тези аргументи сами разбирате, че ще бъде непочтено от моя страна да допусна да бъда кандидатиран. В една партия на християн-демократичните ценности никой не може да иска от мен това.
Ще помагам с опита, знанията и авторитета си на новото ръководство на СДС.
Това, което правя в последните месеци, се посреща с признание и се насърчава от ръководството и това ми показва, че съм полезен. Ние не се намираме в нормална демократична среда. При нас политическото противопоставяне не протича в рамките на публично партийно съперничество за доверието на избирателите. В България има силни икономически и медийни врагове не само на СДС, а на самата демократична система. Трябва да разпознавате тези врагове, които имат опора и представителство във всички политически партии (имаха и сред нас), но особено силни са сред управляващите. Те може да поискат да жертвате СДС заради някакви изглеждащи примамливо и убедително цели, за да го унищожат. СДС не бива да се жертва на никаква цена, защото зад него стоят хора с реални лица и проблеми, избиратели, които възлагат надеждите си на нас. СДС не бива да се жертва, защото е единствената българска партия, припозната като част от голямото европейско политическо семейство – Европейската народна партия. Една саможертва ще ни отнеме точно тази наша идентичност.
Само служители на бивши наши и на чужди специални служби - противници на европейския и евроатлантическия избор на България, могат да преследват унищожаването на СДС. Никой български патриот, европеец и демократ не би си позволил да насажда омраза към политическите партии и да иска унищожаване на политическия си противник.
Подкрепям предложения нов устав на СДС и призовавам да бъде приет с едно гласуване от делегатите. Твърдя убедено, че предлаганата нова структура и начин на избор на НИС ще го направи отговорен, ще предпази СДС от вътрешни кризи, от нездрави лични амбиции и ще очисти партията. Спомнете си, че най-тежките удари върху СДС бяха нанесени от най-високопоставени негови политици. Те ни предаваха, продаваха, плащаха кампании по вестници, отричаха се от нас, призоваваха ни да се предадем на волята на победителя, вкарваха ни в коалиции и накрая ни напуснаха, оставяйки ни поразиите си.
Две години, от ХІ-та национална конференция досега, НИС не е оперативно политическо ръководство. В него винаги се оказват поставени хора, които ни продаваха за жалки сребърници или чужда благосклонност. Без да бъде контролиран, НИС рушеше авторитета ни, превърна се в препятствие както по време на нашето управление, така и сега. Не допускайте повече това!
Накрая ми позволете да ви уверя, че с целия си авторитет ще отстоявам решително нашите общи ценности и принципи - такива каквито ХІІІ-та Национална конференция на СДС ги приеме с Устава, Политическите принципи и Политическата резолюция.ЗАМИСЛЕНАТА ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАМЯНА НА БРЕЙДИ-ОБЛИГАЦИИТЕ Е ИЗЦЯЛО В ПОЛЗА НА ТЕХНИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ
Аватар
Admin
Администратор
 
Мнения: 258
Регистриран на: 15 Окт 2008, 01:17

Всеки човек се ориентира за социалния смисъл на своя живот

Мнениеот Admin » 19 Яну 2009, 13:47

Всеки човек се ориентира за социалния смисъл на своя живот след като обществото породи вътрешния си стремеж и се устреми към своята цел. В българското общество не се долавя вътрешен стремеж, не се вижда цел, които едновременно да променят и движат напред. Общество без ориентири не е способно да посочи смисъла на живота на своите граждани.
В едно от нравствените си писма Сенека казва: “Всеки път, когато искаш да узнаеш какво трябва да избягваш и към какво – да се стремиш, обръщай поглед към върховното благо, към целта на целия ти живот. Защото каквото и да вършим, трябва да бъде съгласувано с него; То трябва, ..., да се посочи с пръст и да не се разпилява сред многото. Защото какъв смисъл има да го разчепкваш на частици, след като можеш да кажеш: върховното благо е това, което е достойно.”
Достойнството на човека се проявява в общността. Изпитанията на обществения живот го предизвикват да докаже, че притежава добродетел. Но какво е достойно в общество, което не знае къде отива? Кои човешки качества са похвални и кои позорни? Римският гражданин Луций Аней Сенека преди 2000 години е знаел отговорите на въпросите кое е добро и кое - зло. Българинът днес не ги знае. Образците на добродетел не са му известни. Той още се пита предишните герои и днешните публични фигури хора на достойнството ли са или са образи от предишния обезценен живот. Пита се, защото вижда от каква безпринципна позиция се прави иначе може би основателния опит за отсяване на предишните стойности.
Формално никой не защитава погрешността. По-лошо! Мнозина, най-тежко увредените от комунизма, въобще нямат лична позиция, опортюнисти са, станали са напълно безпринципни, приспособяват се към всичко, възприемат безкритично каквото им се внушава: вчера против НАТО, днес - за; преди - Москва, сега – Брюксел; в началото - срещу приватизацията и реституцията, в края им - първи радетели; срещу пазара – за пазара; войнствени атеисти – ревностни борци за единството на църквата. Дори представителните публични фигури на България са без идентичност и без убедително защитена собствена добродетел. А когато няма достойни, няма и недостойни.
Аватар
Admin
Администратор
 
Мнения: 258
Регистриран на: 15 Окт 2008, 01:17

УПРАВЛЯВАЩИ И ПРЕСТЪПНОСТ: БЕЗСИЛИЕ ИЛИ СЪУЧАСТИЕ

Мнениеот Admin » 20 Яну 2009, 02:09

УПРАВЛЯВАЩИ И ПРЕСТЪПНОСТ: БЕЗСИЛИЕ ИЛИ СЪУЧАСТИЕ

18.12.2003 г. /в. "24 Часа"

Безсилието е очевидно, а дали има съучастието е тема на безсилните. Но несигурността е навсякъде. Борбата срещу престъпността е все по-неефективна. Проблемите са много тежки – изискват честност и професионализъм, а те отсъстват. Дори няма критики и анализи.
Безсилието бе заложено на 16 април 2002 с публичния отказ от приемственост в борбата с престъпността. По инициатива на президента Консултативният съвет по национална сигурност (КСНС) елиминира приетата през 1998 година Единна национална стратегия за противодействие на престъпността и реши да напише нова. Новата стратегия, на която дължим днешната престъпност, и нейната козметична актуализация са слаби и неубедителни политически документи: те не почиват на реална оценка за нивото на несигурност в страната; в тях липсват приоритети, ясни цели и задачи; те отстъпват от поетите през 1998 година ангажименти в борбата с организираната престъпност; не мобилизират административен и оперативен потенциал за изпълнение на записаните неясни и неконкретни мерки; не предвиждат механизми за финансово осигуряване.
Най-важните от предвидените през 1998 г. програми и мерки бяха спряни. За политическото компрометиране, за политизацията на държавната политика и за произтичащото от тях безсилие в борбата с престъпността, отговорност носят президентът Г. Първанов, министър-председателят С. Сакскобургготски, министрите Г. Петканов и Ант. Станков.
След като не бяха реформирани органите на МВР се връщат към стари методи (в актуализираната стратегия се казва, че тепърва ще се пише концепция за това реформиране). Тези органи са неспособни да набавят доказателства и да защитават обвинението в съда; не развиха компетентност да се борят с престъпността в условията на демокрация, защитени права на гражданите и пазарна икономика. Те започнаха да прилагат порочни практики. Разрушаване на жилищна сграда с ракети и изгарянето на човек са недопустими в цивилизована държава. Тези действия - патент на руските спецчасти в Чечения са неадекватни и са израз на безсилие.
Нека читателите сами преценят казаното. Тодор Тодоров – Чакъра и имал да изтърпява присъда от две години за склоняване към проституция, кражба на две телета и държане на оръжие. Висш ръководител на МВР подхвърли на медиите версията, че е осъден за съучастие в организиран въоръжен грабеж. В министерството отлично знаят, че убитият е имал висящо дело във Върховния касационен съд за грабеж, като предишните две съдебни инстанции са приели, че участието му е само в предоставянето на един пистолет на двамата извършители на грабежа; спорно обстоятелство по делото е дали той е знаел за какво ще послужи оръжието. Тодоров по всички дела се е явявал в залата и не е създавал никакви пречки на правосъдието; дори хасковският прокурор пледира пред съда за условна присъда, защото е приел, че не представлява сериозна обществена опасност. Тодоров е бил редовно призован за делото във ВКС, което е било насрочено за 11 декември 2003 година; изгорен е с реактивни противотанкови гранати няколко часа по-рано.
Организацията на борбата с престъпността е лоша. От седемте заседания на КСНС само едно – горепосоченото, е посветено на тази тема. Президентът създаде един напълно безполезен Съвет за координация на борбата с престъпността и му прехвърли проблема. Но Първанов не прави това, което трябва: не прилага правомощията си по отношение на назначените с негов указ длъжностни лица - не упражнява контрол, не проявява взискателност към тяхната дейност и не забелязва недопустимите им грешки. През август м.г. когато започна войната в престъпния свят той „подкрепи последните бързи и респектиращи действия на МВР и полицията срещу организираната престъпност.” За сметка на това Първанов упражнява непрекъснат натиск да бъдат назначавани на ключови позиции в МВР и службите кадри от бившата държавна сигурност и офицери, изгонени поради некомпетентност или връзки с престъпния свят.
Министър-председателят не организира борбата с престъпността, каквото е задължението му по силата на член 105 от Конституцията. От силно разредените (6 за 29 месеца) заседания на Съвета по сигурността само едно бе посветено на темата престъпност. Премиерът не реагира на ежедневно течащата към него секретна информация. Изготвящите я специални служби не знаят неговите позиции; не получават указания и критики за свършеното. Постът на министър-председателя във всяка европейска страна изисква, този който го заема лично да бъде информиран, да реагира точно и навреме и да взема решения. Всички служби очакват тази отговорност да се носи от него, но премиерът не прави това.
Яхтеният скандал, подслушването на министър Станков от министър Петканов показват конфликтите, в които влезнаха оставените без организация и контрол държавни органи, министерства и служби: водят се лични междуособици, вкл. в МВР; две власти воюват срещу третата. Прокуратурата, министерствата на вътрешните работи, на правосъдието и финансите се подозират и следят взаимно.
Борбата с престъпността няма политическа координация и ръководство. Мнозинството в Народното събрание не упражнява политически надзор и няма воля да държи и упражнява властта; НДСВ губи непрекъснато позиции в ръководството на съответните министерства и служби, които се заемат от кадри на БСП. Освен с активен натиск на президента това става и със съучастието на министъра на вътрешните работи Г. Петканов (покровителстван силно и винаги навреме от БСП и ДПС). ОДС не се конфронтират с това по начин, който е задължителен за една правова държава; нещо по-лошо сами причиняват скандали в столицата.
Управляващите НДСВ и ДПС, и участващата с все повече свои кадри БСП, не водят борба с престъпността и в пасивността им е съучастието. Президентът и премиерът на страната бягат от отговорност; никой не дава сили на институциите и те престават да действат, а те са оръжия, които политическата сила трябва да използва срещу престъпниците. Това не се прави. С въпросните оръжия се репресират ОДС и членовете на бившето правителство. Застреляният в Амстердам „бизнесмен” е там с редовен български паспорт. Няколко предишни министри и ръководители в МВР са с отнети паспорти, очевидно са считани за по-опасни от убития.
Престъпността започна морално да деградира обществото. В СТРАТЕГИЯТА от 1998 г. се предпоставя „обществена нетърпимост към престъпленията и правонарушенията и обществен консенсус за противодействие срещу тях.” В своя архив съм отбелязал, че ”поставянето на престъпния свят в изолация трябва да стане неразделна част от ежедневната активност на цялото общество.” Трябва да направим много тревожния извод, че днес няма обществена нетърпимост, няма и обществен консенсус за борба с престъпността. Изолирана е полицията, а не престъпниците. Друг извод е нелогичен щом бандити се бият и стрелят пред очите на хиляда души и всички те отказват да сътрудничат, както стана наскоро в една дискотека. Но това са само последици.
Важно е да знаем причините за моралната деградация. Те произтичат от безсилието на управляващите да гарантират най-важната политическа цел - сигурността на обществото и неговите членове. Това деморализира едновременно и политиците и гражданите: първите, защото не изпълняват основната си функция, а вторите, защото не са защитени. Престъпността е наказуемото от закона зло. Общество, което търпи безнаказано зло, не споделя морални ценности. То спира да различава доброто от злото. Дълбаната с хилядолетия пропаст между тях се заличава и обществото загнива.
Изход има. Това е нов обществен договор. Социалистическият либерализъм заложен в Конституцията се оказа вреден за Република България - самата държава, Републиката се оказа незащитена.
Българските политици трябва да предложат радикални политически и институционални промени, започвайки от Конституцията на страната; да прекъснат всяка връзка между себе си и престъпния свят, между престъпниците и държавната администрация, МВР и специалните служби; да изградят нова структура и взаимен контрол между изпълнителната, законодателната и съдебната власти. Нужните конституционни и законодателни промени ще отстранят значителна част от днешния политически “елит”, а заедно с него и много длъжностни лица от органите за борба с престъпността.
Без посочения изход престъпността ще окупира напълно властта.
Аватар
Admin
Администратор
 
Мнения: 258
Регистриран на: 15 Окт 2008, 01:17

Следваща

Назад към Важни новини

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron