БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ЯВЛЕНИЕТО ДЯНКОВ

Тук се реализира главната дискусионна дейност на потребителите на форума по всички важни въпроси на политиката, икономиката, обществените отношения у нас и в чужбина, както и дискусионни въпроси от дейността на Форума по преценка на управителните органи.

БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ЯВЛЕНИЕТО ДЯНКОВ

Мнениеот Любомир Вучков » 03 Фев 2010, 20:45

Иска ми се да открия дебат, като първоначално отново ще цитирам думите на
Иван Костов в интервюто му за в. "БАНКЕРЪ" от 29.01.2010, което тук постнах вцялост
viewtopic.php?f=4&t=302
Дадохме подкрепа за промените в правителството на първо място, защото предложените министри са хора с качества, които дават възможност те да бъдат успешни. Второ, защото ние подкрепяме правителството и се надяваме то да реши ключови въпроси на страната. Това са причините, поради които подкрепихме промените.
.....
Ние ги подкрепяме за действия, които съвпадат с нашите програми, и не ги подкрепяме за действия, които не съвпадат с тях.


Кои и колко са министрите с качества - не се наемам да определям. Но определено имам резерви към господата Дянков и Игнатов.
Дали съм прав - преценете сами. В помощ ви предлагам без съкращения статията на акад. Петров:

БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ЯВЛЕНИЕТО ДЯНКОВ
А.Г.Петров

В последните дни по Интернет, както и в пресата добиха гласност изследвания от чл. кор. Иван Ангелов и проф. Кръстю Петков на явлението Симеон Дянков. Понеже това явление създава непосредствена опасност за българската наука („Науката не е приоритет във време на криза”!?), и конкретно за една важна нейна част, Българската Академия на науките, изглежда актуално да разширим и задълбочим изследването му.
Първо, дали науката не е приоритет във време на криза? Истината ли казва нашия нов икономически мисионер, или лъже? Знае ли какво каза президента Обама на 27 април 2009 в неговата реч пред Националната Академия на САЩ:
„В такъв труден момент има някои които казват, че не можем да си позволим да инвестираме в науката. Че финансирането на изследвания е някакъв лукс в момент на нужда. Аз съм категорично несъгласен. Науката е по-важна за нашия прогрес, нашата сигурност, нашето здраве, нашата околна среда и нашето качество на живот, повече отколкото някога преди. И ако е имало изобщо един ден, който да ни напомня за нашия необходим дял в науката и изследванията, то този ден е днес.”
(“At such a difficult moment, there are those who say we cannot afford to invest in science. That support for research is somehow a luxury at a moment defined by necessities. I fundamentally disagree. Science is more essential for our prosperity, our security, our health, our environment, and our quality of life than it has ever been. And if there was ever a day that reminded us of our shared stake in science and research, it’s today.”)
Интересно съвпадение: на този същия 27 април 2009 Световната банка закрива 6-годишния проект „Правене на бизнес” на своя служител С.Дянков, и той ефективно остава без работа. Дали затова не е чул речта на президента Обама, и не се поучил, та така авторитетно ни заявява, че науката не е приоритет. Да коментираме ли повече?
Какъв е Симеон Дянков за науката

ни става вече доста ясно: той е екзекутор на Грузинската академия на науките! А това беше една от силните академии в бившия Съветски съюз, която първа в СССР се осмели да създаде Институт по кибернетика, още докато кибернетиката биваше заклеймявана от сталинистите като “буржоазна лъженаука”!

Какво предвижда Дянков за българската наука?

Той иска повторение на грузинския сценарий, ни повече, ни по-малко! Унищожаване на БАН, приватизиране и разпродажба на имотите на БАН, с евентуално обещание за предоставяне на някакви от тези средства на някои университети. За целта манипулира и общественото мнение срещу “сталинистката структура” БАН с станалата пословична фраза за “феодалните старци, които събират заплати” и “си бъркат в носа, вместо да правят наука”! Орязва и последните глътки въздух от бюджета на БАН, за да я задуши постепенно, ако не успее веднага да я екзекутира. Обаче знае ли той:

Какво е БАН?

БАН е най-старата организация на Българската държава, създадена в емиграция 9 години преди Освобождението! В архивните фондове на БАН като светиня се пази вносна бележка номер 53 на В. Д. Левски (!) за 22 франги и 70 бана в полза на БКД, издадена от Българското книжовно дружество в Браила през 1870 г. Вероятно Дянков не знае, че освен Апостол на свободата

най-великият българин Васил Левски е и член-основател на БАН

И за каква ли сталинистка структура иде реч, когато Българското книжовно дружество е създадено от родолюбивите българи през 1869 г., само 6 години след като президента Линкълн учредява Националната академия на САЩ (1863 г.)? Когато 40 европейски държави създават в този период своите национални академии, като 17 от тях имат днес своите академични институти (Швеция, Холандия, Австрия, и.т.н.). Още първия устав на БКД е записано: „Целта на Дружеството е да разпространява всеобщото просвещение у българския народ и да му показва пътя към неговото веществено обогатяване.”
През последвалите 140 години БАН остава вярна на този завет. Днешните млади българи (и Дянков между тях) би следвало да знаят, че БАН създаде атомната енергетика у нас и продължава научно да я осигурява. БАН направи България космическа държава. БАН създаде българската интегрална и функционална микроелектроника. БАН координира научните изследвания по националната сигурност и отбрана, и борбата с тероризма. БАН е съосновател на Българския Грид-консорциум. В БАН оперира единствената у нас Национална лаборатория по компютърна вирусология. БАН контролира далечните преноси на радиоактивни и химични замърсители и нелегалния трафик на радиоактивни материали. БАН ръководи изследванията по слънчева енергия и нови енергийни източници. БАН организира Национален център по ЯМР-спектроскопия. БАН е базова организация на водородните технологии и нанотехнологиите. БАН организира биологичния мониторинг в общата екология на страната. Не на последно място БАН изготвя за всички национални служби прогнози за времето, агрометеорологията и хидрологията, наблюдава земетресенията, геомагнетизма и йоносферата. А музейните и архивни фондове на БАН са хранилища на националната памет.
Напоследък БАН предизвика и получи първата и единствена засега у нас международна оценка на своята цялостна дейност от специална съвместна Експертна комисия на Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA – “All European Academies”). Нека припомним тази оценка:
«Комисията по оценяването стигна до недвусмисленото заключение, че по-голямата част от институтите на БАН извършват ценна изследователска дейност според международните стандарти. В някои от случаите панелите откриха изследователски групи, които работят на челни световни позиции. Екипът оценители смята този обобщен резултат за впечатляващо постижение, имайки предвид особено трудните условия за провеждане на изследвания в България.
В докладите на експертните панели има примери за институти, които работят изключително добре в международен план, провеждат изследвания с най-висока обществена полезност за България и по-широкия регион. Общото ни впечатление, обаче, е че тази сравнително добра работа е резултат най-вече от инвестиции, направени в миналото, и не може да бъде поддържана без съществени усилия както от страна на БАН, така и на българското правителство. Тъй като много подобрения са възможни и се налагат от самото естество на работата, няма съмнение, че без истинско ангажиране в полза на най-качествената наука в България и без отговарящата на това финансова подкрепа, БАН като водещо научно средище в страната няма да бъде в състояние да поддържа досегашната си национална и международна позиция. Необходимото усилие преди всичко е въпрос на осигуряване на по-добро финансиране за БАН.»
БАН е единствения шанс на България за създаване на наукоемки производства, които да ни изтеглят от кризата. В страни, бедни на природни ресурси националните икономики разчитат най-вече на наукоемките производства – доказва го опита на Ирландия, Словения, Далечния Изток. Кой ще ги инициира у нас тези наукоемки производства, като закрием институтите на БАН? И това ако не е малоумие? Колко време ще е нужно такива институти да се пресъздадат към някои университети? Един учен се създава поне за 10-15 години.
А ето че вместо дължимото уважение на поколения български учени, българинът д-р Симеон Дянков влиза в ролята на

новият български Херострат

дето успешно закрива чужди академии и като начало закри у нас Националния нанотехнологичен център, а сега мечтае да закрие Храма на българската наука, и така да затрие и делото на Апостола?!
Обаче д-р Дянков претендира освен другото, че разбира какво е наука, защото е изтъкнат световен учен-икономист, един от високо цитираните автори в тази област. Дали е така?

Сагата за учения д-р Симеон Дянков

Една проверка в базата данни Уеб оф Сайънс на Томсън-Ройтерс показва, че той има 43 публикувани труда и 1241 цитата. За сравнение ще отбележа, че моите трудове са 4 пъти повече от неговите, а цитатите ми са колкото неговите. Впечатляващи наукометрични данни на д-р Дянков, нали, май че става направо за академик? Обаче ако той реши да кандидатства у нас за доцент или професор, рецензентите му ще трябва да преценят какъв е неговия собствен принос. Тогава ще стане ясно, че една пета част от неговите публикации (обаче много високо цитирани) са съвместно с Андрей Шлейфер, който е изобщо най-високо цитирания автор по икономика. Самостоятелни научни публикации Дянков има 4, но те са между по-слабо или въобще нецитираните (общо едва 20 цитата). Така че 660 от цитатите (или 53% от всички тях) са всъщност на старшия автор Шлейфер. Икономиката обаче все още не е наука в истинския смисъл на думата: ако беше такава, нямаше да има световна икономическа криза. Или пък тя щеше да бъде своевремнно предвидена. И нямаше да има нужда от мисионери-емпирици, които да насаждат в пострадалите от кризата страни отречени икономически модели! При това ако лабораторният експеримент на един учен не успее, страда само той. А неуспехите на икономическите експерименти на емпирици-екстремисти предопределят съдбата и живота на милиони, не само на учените. Ето как изглежда истината за учения-експериментатор Дянков. Той малко трудно би бил избран за професор в сериозен български университет. Дори и по новия закон, който той така ентусиазирано подкрепи, отново под знамето на анти-сталинизма.
С. Дянков се опитва да си служи против БАН и с други лъжливи аргументи: видите ли, науката по цял свят се правела по университетите. Това не отговаря на истината: по време на моите 4 работни посещения в САЩ като гост-професор в университетите на Сиракуза и Бъфало, и на Института по течни кристали в Кент, Охайо, се запознах с организацията на науката в САЩ, от която само 20% се извършва в университети, а останалата – в правителствени департаменти, държавни лаборатории и институти, частни изследователски центрове, и.т.н.
Обвиненията, че БАН не дава нищо на националната икономика, са поредната лъжа. И то от терминатора на Националния нанотехнологичен център, за който БАН имаше много какво да даде. Преди всичко, печалбата от наука по схемата;

пари – наука – пари’

се различава качествено от печалбата по класическата релация:

пари – стока – пари’,

която се реализира изцяло от един и същи стопански субект, и обикновено донася бързи печалби. Науката не е стока. Инвестициите в наука са дългосрочни. За разлика от класическия случай, първата релация се разпада на две части:

пари – наука и наука – пари’

които като правило се реализират от различни стопански субекти. Характерна особеност е също, че правенето на пари’ от наука изисква още пари, нови инвестиции, които са нужни вече след откриването на новата закономерност, новия ефект или метод, с оглед разработването на технология, прототип и започване на промишлено производство. Когато в България възникне т.н. корпоративна наука, когато заработят частните изследователски и развойни центрове на мощните фирми, БАН знае как най-ефективно да взаимодейства с тях. Докато за момента, при наличните нищожни нива на финансиране, БАН само като изключение може да провежда развойна и производствена дейност по някои свои световно признати открития: леене с противоналягане, лазери с метални пари, и др. Но и това не е малко.
След толкова необосновани претенции към БАН, някои от които гарнирани със зле прикрити приватизационни апетити, време е да заявим и нашите претенции.

Какво иска БАН, като национален изследователски център?

1) Възстановяване на БАН на статута на първостепенен разпоредител с бюджета.

2) Обвързване на бюджетната субсидия на БАН с фиксиран процент от БВП. Както е добре известно, БАН произвежда 60% от научната продукция на Република България. При положение, че българската държава в момента не може да отделя повече от 0.4 % от БВП за наука, логично излиза, че БАН следва да получи 0.24% от БВП, което прави бюджет около 150 млн лева годишно. Това обаче е 2 пъти повече от мизерния бюджет отпуснат на БАН за 2010 г., и то без изобщо да е гарантиран. А когато държавата България най-сетне започне да отделя 1% от БВП за наука, както налага Лисабонската стратегия, то процентът за БАН би следвало да бъде 0.6% БВП, или 360 млн. лв. годишно. Т.е., 5-кратно увеличение на сегашните 74 млн. лв.!

3) Даване на БАН статут на официален съветник на правителството (както е Националната акдемия на САЩ, Академия Леополдина в Германия, Полската и унгарската академии на науките, и др.). Участие на Председателя на БАН в заседанията на кабинета с съвещателен глас (както това беше при кабинета на проф. Любен Беров, дописен член на БАН, и както е напр. в Полша). Институтите на БАН да получат статут на официални съветници на съответните министерства и да участват в техните колегиуми.

4) Създаване на Национална агенция по наука и технологии, ръководена от действителен или дописен член на БАН. Тази агенция да включва Националния фонд „Научни изследвания”, който да продължи да финансира науката на конкурсен принцип.
Министерството на образованието и младежта има твърде важни задачи по средното и висше образование у нас, за да може конструктивно, а не деструктивно, да се занимава и с проблемите на науката. Последните идеи на министър Игнатов за възстановяване на Единните центрове за наука и подготовка на кадри от годините на късния социализъм поставят натрапчивия въпрос: след като тези формирования на сработиха в условията на командно-административната система, защо се очаква да сработят при една законово регулирана академична автономия? Все пак двата казана, на образованието и на науката, са твърде различни и като обем, и като вид на чорбата. От смесването на двете чорби в един казан сигурно ще излезе буламач. Отделянето на Национална Агенция Наука и връщането на БАН като първостепенен разпоредител на бюджета ефективно решава проблема на министър Игнатов с двата казана.
Там, където е налице взаимен интерес, винаги е било налице и убеденото съгласие на БАН за договори за съвместни образователни и изследователски проекти. Примерите са многобройни, напр. редицата съвместни проекти, финансирани от НФНИ. Що се отнася до структурната реорганизация на институтите, това си е вътрешна работа на БАН по закон, и тя ще си я свърши.

5) Незабавно започване на подготовката за Оперативна програма НАУКА 2013, предвид на факта че България остана единствената страна на ЕС без европейски фондове за наука до този момент. При оскъдицата на държавния бюджет европейските фондове са май единствения източник, който ще бъде усвоен на 100% и без корупционни практики.

Тези наши искания са диаметрално противоположни на намеренията на нашия финасов министър. Но те са изцяло в интерес на българската наука, на българската държава и на нейните устои. В днешно време, когато всичко е ден до пладне, държавата ни има нужда като котва от институции с вековни традиции, които да гарантират дълговечност и да излъчват послание за сигурност. Всяка една държава си има такива институции и си ги пази.
Поради това грузинският сценарий у нас няма да мине. Делото на Апостола Левски ще бъде съхранено! Все пак за разлика от Грузия, ние сме в обединена Европа. Ако БАН продължава да бъде притискана и задушавана, и правителството не застане категорично зад нея, тя ще трябва да отнесе въпроса до Европейската комисия. В ръка с високата оценка, която получи от Европейската научна фондация, БАН има всички шансове каузата й да бъде подкрепена. При което рейтинга на амбициозния младеж Симеон Дянков, вече сериозно увреден в Световната банка след краха на неговия проект „Правене на бизнес”, ще се срине окончателно.
А българската наука е виждала доста такива отминаващи явления.

01.02.2010
Академик Александър Г. Петров
Носител на Медала “Фредерикс” (2004)
и на Наградата на МОН ”За особен принос в науката” (2007)


А може би ще си спомните, че отдавна писах по тая материя? Ако не - припомнете си:
viewtopic.php?f=7&t=254#p2098
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ЯВЛЕНИЕТО ДЯНКОВ

Мнениеот elenabel2002 » 09 Фев 2010, 14:06

Във Vesti.bg пише: "Хората на ДС в ръководството на БАН". Който се интересува от този поглед към случващотоо се у нас - може да се довери на комисията по досиетата,която е публикувала данни от направената проверка . :confused:
Аватар
elenabel2002
 
Мнения: 311
Регистриран на: 30 Окт 2008, 23:52

Re: БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ЯВЛЕНИЕТО ДЯНКОВ

Мнениеот Любомир Вучков » 10 Фев 2010, 12:34

може да се довери на комисията по досиетата


http://www.comdos.bg/ Решение № 110
Виж прикаченият файл:

ПП С червено са маркирани някои мои познати, други пък липсват! Срам ме е от себе си заради тях!
Прикачени файлове
Resh_110 BAS.doc
(620.5 KiB) 419 пъти
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ЯВЛЕНИЕТО ДЯНКОВ

Мнениеот elenabel2002 » 11 Фев 2010, 20:20

Любо,разбирам твоя срам ,но дали хората ,заради които се срамуваш- го разбират е излишен въпрос-не за друго ,а защото всеки човек,който дори и да не е бил преследван от ДС -пак трудно би разбрал техния избор за сътрудничество на този репресивен апарат .Вероятно всеки един от нас познава поне един сътрудник на ДС -като се има предвид колко много са у нас и в този смисъл мисля,че трабва да намерим сили у себе си и сега в неделя -ден за прошка: да им простим -заради самите нас -всички ние ,които преди това сме осъдили всяко едно античовешко деяние.
Дай Боже,тази срамна страница от нашата история -да не се забрави!Силата на нашата памет е израз на силата ни: да простим и да помолим прошка за самите нас-участниците в този нечовешки експеримент,какъвто е комунизмът. :confused: :dizzy:
Аватар
elenabel2002
 
Мнения: 311
Регистриран на: 30 Окт 2008, 23:52

ДЯНКОВ посяга не само на НАУКАТА И БАН, но и на ИО

Мнениеот Любомир Вучков » 17 Авг 2010, 16:26

Атанас Атанасов: Моето изваждане е заради категоричното ми несъгласие фирмата да продава имоти
16.08.2010, 12:54 часа, БНР, програма "Хоризонт", "12 плюс 3"
http://www.dsb.bg/index.php?page=press& ... ew&id=1820
Изображение

Водеща Снежана Иванова: Вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков ще съкрати трима души от борда на директорите на държавната фирма "Информационно обслужване" и от петима те ще останат трима. Решението ще бъде взето на 21 септември тази година. Мотив за промените е съкращаване на разходите. Знаете, през последните години около тази държавна фирма непрекъснато като че ли избухваха различни скандали. Сега пък се заговори за имоти. Добър ден на Атанас Атанасов. Той е бивш депутат от ДСБ, член на ръководството на "Информационно обслужване". Здравейте.

Атанас Атанасов:Добър ден на слушателите на националното радио.

Водеща: Какво става в "Информационно обслужване"?

Ат. Атанасов: А, в самото "Информационно обслужване" нищо особено не става, освен че хората са притеснени за бъдещето си, защото за една година не се намери политически фактор в Министерството на финансите, който да каже каква е задачата на това дружество, което между другото е единственото дружество, управлявано от министъра на финансите.

Водеща: Трябвало да се занимава с електронното правителство, каза преди няколко дни Симеон Дянков.
Ат. Атанасов: Да беше казал миналата година Симеон Дянков и да беше го изразил по някакъв начин като воля, било то писмено, било устно, да намери начин да постави каква е задачата на... защото бордът на директорите може да взима управленски решения по устава, а политиката за развитие на това дружество е работа на принципала, на държавата, т.е. на министъра на финансите. Нито сме го чули, нито сме го видели за една година министъра на финансите.

Водеща: Добре, откакто вие сте в тази фирма, с какво се занимава тя?

Ат. Атанасов: Вижте, основно фирмата изработва софтуерни информационни системи за митниците и за Националната агенция по приходите, доста сериозни неща, разбира се, задачи, които текат през годините. Това е основната работа. А идеята за електронно правителство е нещо много добро, но според мен тя не може да бъде адресирана само към "Информационно обслужване". И би следвало това нещо да се случи с някакъв акт на властта, а не може някой да дава някъде интервю и да каже, ами, ще очакваме следващата година тази фирма да направи това. Нали я управляваш, постави й задача. Отделно от това нещо...

Водеща: Говори се, че фирмата е на ръба на оцеляване и че всъщност няма никакво преструктуриране, така че по някакъв начин да бъде изправена на крака.

Ат. Атанасов: Не, фирмата е във, така, сложно положение, защото през годините тя се е издържала от един договор, сключен с Министерството на финансите. Странна ситуация, явява се на търг фирмата пред собствения си принципал...

Водеща: И губи търга.

Ат. Атанасов: И, печели го, и се издържа. Тази година фирмата загуби този търг и оттам идват доста неизвестни. Аз пропуснах нещо да ви кажа, когато говорихме за електронното правителство. Една такава задача, освен че трябва да бъде формулирана, да бъдат посочени изпълнителите, трябва да й се осигури финансиране. И когато министърът на финансите казва, че трябва да създаде електронно правителство, да вземе да предвиди в държавния бюджет средства за това.

Водеща: Добре, говори се, че сега има, така, недоразумения относно имотите и това всъщност е причината трима души от борда да бъдат освободени. Има ли нещо вярно в това? Вие сте един от тези, за които се говори, че ще бъде освободен през септември от ръководството на фирмата.

Ат. Атанасов: Сега, вижте, понеже говоря в ефира на националното радио, да съобщя точната информация, защото има спекулации.

Водеща: Да, да.

Ат. Атанасов: Има писмо на министъра на финансите, с което се иска насрочване на общо събрание и на това общо събрание да бъде извършена персонална промяна в борда на директорите, като от петимата членове излязат трима. Това е моя милост, Добрин Пинджуров, който е председател на борда на директорите, и Петко Сотиров, служител на Министерството на финансите. Остават досегашният изпълнителен директор Чавдар Тодоров и Бисер Боев, член на борда. Като, за да бъде комплектован този борд, ще се предложи още един служител от Министерството на финансите. Така че аргументът за намаляване с цел икономии е несериозен, понеже не се вадят двама, а се вадят трима. Отделно от това от тримата, които се изваждат, двама досега не са получавали възнаграждение, защото са служители на Министерството на финансите.

Водеща: Добре, казвате, че това не е мотивът. Какъв тогава е?

Ат. Атанасов: За мен, вижте, за тримата явно мотивите са различни. За мен лично, аз си позволих вече да го кажа, от наблюденията през цялата тази една година и от всичко това, което съм видял, съм убеден, че моето изваждане е заради категоричното ми несъгласие фирмата да продава имоти, тоест да се продават имоти на фирмата, защото тя фирмата сама не може да ги продава. Между другото сега разбирам каква е била причината г-н финансовият министър още миналата година да не желае моето присъствие в борда на това дружество, защото явно той, така, прекарвайки дълги години в Съединените щати, работейки в областта на финансите и икономиката, е научил, че по време на криза, когато няма никакво търсене на пазара на недвижимите имоти, е изключително изгодно да се купуват недвижими имоти. Но в случая се предлага държавата да продава и аз смятам, че това е абсолютно неизгодно.

Водеща: За какви имоти става дума? Колко големи са те?

Ат. Атанасов: "Информационно обслужване" има, освен в София, във всеки един областен град има по един имот. Това са бившите изчислителни центрове и те са на сравнително атрактивни места, в централните части на градовете. И сега, към този момент, ако се сложат на тезгяха да се продават, си давате сметка, че при липсата на това търсене цените ще отидат на дъното и този, който ще ги купи, ако има свободни пари, след известно време, 3-4 години, когато се стабилизира пазарът, ще спечели много по-сериозно, отколкото ако би си държал парите в една банка.

Водеща: Може пък аргументът да е, че тези имоти трябва да бъдат поддържани. А за да бъдат поддържани, са необходими средства, с които фирмата не разполага в момента.

Ат. Атанасов: Не, несериозно е това. Нито хляб, нито вода искат тези имоти. Тяхната поддръжка заема твърде малко средства, за да се извади този аргумент. Но между другото аз, ми прави впечатление от моите наблюдения, че г-н Дянков проявява интерес към недвижимите имоти не само на "Информационно обслужване". Той, така, много сериозен интерес прояви и към имотите на Българската академия на науките. Там имаше някакъв скандал с феодалните старци, но според мен това беше нещо на повърхността. Явно причината беше друга. Изобщо този интерес към недвижимите имоти според мен е доста нездрав. И аз затова си позволявам да дам публичност на това, което мисля, за да се опитам евентуално да пресека нечисти намерения, ако има такива.

Водеща: Какво съзирате зад този нездрав интерес към недвижимите имоти на Симеон Дянков, мисля, че цитирам...

Ат. Атанасов: Вижте, когато дойде правителството на царя и тук се появиха юпитата, добре изучили се и работили на Запад, твърде бързо след тяхното влизане във властта техни братя, сестри и всякакви роднини накупуваха едни големи имоти и направиха много сериозен изнес в страната. Това се превръща в мода, така, явно печеливша, на българи, завършили навън, идвайки отнякъде с едно име, влизайки в българската политика, и впоследствие се оказва, че те имали икономически интереси. Подозирам Симеон Дянков в това и затова го казвам директно.

Водеща: В интереси към закупуване на имотите на "Информационно обслужване", съответно БАН...

Ат. Атанасов: Към продажбата на имотите. А пък кой има интерес да ги купи, аз не знам.

Водеща: Добре. Извинявайте, какво стана с тези многото нарушения, за които с вас говорихме преди една година, когато станахте член на ръководството на тази фирма? Говоря за Азер Меликов, за предишния ръководител на фирмата, за който Бойко Борисов пък изнесе доста интересни неща.

Ат. Атанасов: Междувременно беше образувано досъдебно производство срещу бившия изпълнителен директор Иво Николов. Аз не знам разследването как върви, но това беше съобщено и прочетох от медиите. А за другите нарушения има контролни органи, които извършиха проверки. Беше поискано някои от тях да върнат суми, които неоснователно са получили, случиха се такива неща. Вижте, тези щуротии, които са били вършени преди, бяха пресечени. Това да се правят купони, да се плаща, такива неща, всичко това приключи отдавна. И аз не смятам, че информацията, която беше публикувана миналата година, е била със спекулативна политическа цел. Това бяха факти, установени от различни институции и обявени публично.

Водеща: Ама вие сте били гласували старото ръководство на "Информационно обслужване" да бъде освободено от носене на отговорност за дейността си през 2009 година, ако правилно цитирам и правилно са разбрали колегите, защото това е информация от медиите.

Ат. Атанасов: Малко неправилно са разбрали. Общото събрание на дружеството през лятото на едно свое заседание е освободило от отговорност бившите ръководства. Когато се казва общото събрание, така е по закон, в конкретния случай общото събрание е министърът на финансите, защото 99,5 процента от собствеността на това дружество е държавна и се представлява от министъра на финансите, т.е., ако някой е освободил от отговорност, това го е направил министърът на финансите. И има такова решение, разбира се. В това няма нищо укоримо, защото по закон би следвало периодично да се взима решение от общото събрание дали сключените сделки са законосъобразни, целесъобразни. Общото събрание, т.е. министърът на финансите е преценил, че не е имало такива сделки в миналото.

Водеща: Да очакваме ли още скандали около тази фирма оттук нататък?

Ат. Атанасов: Не знам. Аз искам да кажа, че аз съм доволен от това решение на министъра на финансите, крайно време беше да изляза от тази фирма, защото моето влизане в тази фирма ми донесе на мен само негативи.

Водеща: Да, защото много хора попитаха вие какво правите там и какво разбирате вие от информационно...

Ат. Атанасов: Аз миналата година, вижте, няма нужда, за да управляваш едно търговско дружество, да разбираш от електронни системи или... Става въпрос за взимане на законосъобразни решения. Но аз много негативи понесох, защото миналата година на практика поех политически ангажимент. Бях помолен лично от министър-председателя и от вицепремиера Цветанов да вляза в тази фирма. И тъй като "Синята коалиция" даде подкрепа на началото на правителството на ГЕРБ, тази покана не можех да я отклоня, защото щеше да изглежда като недобронамерен жест. Но, казвам откровено, понесох само негативи и крайно време беше, политически, и крайно време беше да изляза, макар и по желание на министъра на финансите, който иска да ме извади със съвсем други мотиви, които аз ви казах.

Водеща: Разбрахме ви. Атанас Атанасов...

Ат. Атанасов: А иначе, може би е важно да се каже, в борда на директорите предложенията за оценка и продажба на имотите се правят от един от членовете, Бисер Боев, за който е известно, че е съученик на финансовия министър Симеон Дянков.

Водеща: Атанас Атанасов, член на ръководството на "Информационно обслужване" до месец септември, когато вероятно ще бъде отстранен, съкратен. А ние продължаваме да следим темата.


С какво се занимава "Информационно обслужване", какво е финансовото състояние на дружеството, какви са мотивите за освобождаването на тримата досегашни членове на борда на директорите на фирмата, кои имоти на дружеството се подготвят за продажба и с какви мотиви, кога и от кого започна масовото закупуване на недвижими имоти в България, какво се случва с констатираните нарушения в дружеството преди една година, кой е освободил от отговорност за действията им бившите ръководства на фирмата и може ли да се очакват още сканадали около нея можете да чуете в звуковия файл с интервюто с Атанас Атанасов
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Curr ... nasov.aspx

ПП
Отглас от интервюто беше дадено и във
http://frognews.bg/news_26224/Gen_Atana ... a_nezdrav/
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ЯВЛЕНИЕТО ДЯНКОВ

Мнениеот Любомир Вучков » 20 Авг 2010, 18:31

България традиционно не зачита международни договори!
В случая няма никакво значение, че става въпрос за взаимоотношения България-Русия. Няма значение, че не става дума за АЕЦ Белене или Козлодуй, а за експерименталния изследователски ядрен реактор на БАН.
Ето оригиналната статия с последната й редакция:

Русия може да съди институт на БАН за неплатени $1,3 млн.
20.08.2010, 15:35)
Ива Иванова
http://news.ibox.bg/news/id_1919176092

1,3 млн. долара дължим на Русия за отработеното ядрено гориво в експерименталната база с изследователски ядрен реактор на БАН. Парите е трябвало да бъдат платени до февруари 2009 година.
Те са за погребването за вечни времена в Русия на високо активния остатък от горивото, използвано в реактора. Ако до 1 септември сумата не бъде платена, Русия ще подаде жалба в Международния съд.
Делото ще е срещу Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, който е оператор на реактора и след това срещу България, която е негов собственик.
Директорът на института Йордан Стаменов каза пред журналисти, че институтът многократно алармира за дължимата сума, но тя не се превежда и съответно не се погасява.
Процесът с отработеното ядрено гориво е предмет на международни споразумения. Касетите с използването гориво са транспортирани до Русия, за което са платили американците.
След това в руско предприятие касетите се разфасоват, ядреният материал се преработва, а високо активният остатък след преработката трябва да се погребе, за което именно е предвидена сумата от 1,3 млн. долара и това е задължение на България по закон, обясни Стаменов.
По принцип горивото може да се погребва в ядрени страни като Русия и САЩ, но за да бъде погребан остатъкът от нашето гориво в Русия ангажиментът е на България. Касетите с горивото са изнесени 2008 година.
Освен това директорът на института алармира и че от началото на годината не са му преведени 2 млн. лв. за издръжката на реактора, който е спрян, но средствата са необходими за неговата поддръжка и за безопасността.
Реакторът е открит 1961 година, като тази уникална за България техническа база поставя началото на изследователска и научна дейност в сектора.
Строителството на реактора е започнало още през 1956 година.
След аварията в Чернобил в целия свят се повишават изискванията за ядрена безопасност и българският реактор е временно спрян за провеждане на мероприятия за повишаване на безопасността.
За 28 години период на експлоатация реакторът е работил безаварийно и не е допуснат нито един инцидент.
През целия период на работа, както и след спирането се извършва радиационен контрол в защитна зона от 500 метра. Измерват се активността на почвата, растенията, водите.
Според решение на правителството от 2001 година за реконструкция на реактора бъдещото му използване е за развитие на ядрената наука, обучение и за развитие на неутронна терапия.
Неутронната терапия е форма на радиотерапия, която има възможността селективно да убива раковите клетки, поясниха експертите от БАН.
Междувременно от финансовото министерство съобщиха, че 2-та млн. лева за преустройство и частично извеждане в експлоатация на изследователския реактор ИРТ-2000 са включени през 2005 г. в субсидията на БАН и в базата за следващите години.
От ведомството на Дянков обаче припомниха, че при актуализацията на бюджета за тази година субсидията на БАН беше намалена с 20 % в съответствие с общите усилия за ограничаване на държавните разходи.
Конкретните мерки за оптимизация на разходите и вътрешното разпределение по приоритети и по отделни структури на субсидията и собствените приходи е в пряка отговорност на ръководството на БАН, заявяват от Министерството на финансите.
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ЯВЛЕНИЕТО ИГНАТОВ

Мнениеот Любомир Вучков » 07 Окт 2010, 12:06

Да поизменим малко заглавието: БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ЯВЛЕНИЕТО ИГНАТОВ.

Има защо - вчера Конституционният съд на Република България обяви за противоконституционни редица текстова от гордостта на министъра-"еврореформатор" - Закона за развитието на академичния състав (ЗРАС). Това е поредният силен шамар не само върху образа на министъра, но и върху цялото управление, вкл. и върху "титуляра" на темата Дянков. Той пък, както е вече известно, оповести, че редуцираният за БАН бюджет от 59 мил лв ще се запази и за догодина. По тоя повод ръководството на БАН вчера изпрати писмо до управляващите и депутатите.
За да не бъда обвинен в пристрастие, ви предлагам два материала по темата "Шамар за Игнатов" - единият е от журналист, другия - от академик. Като аташирани файлове ви предлагам оригиналните текстове на Решението на Конституционния съд на РБ и Откритото писмо на БАН. Приятно четене!

Първият образователен закон на ГЕРБ отива към пълен ремонт
в. Сега, Сряда, 6.10.2010 г.
http://www.segabg.com/online/new/articl ... id=0000401

КС отмени като противоконституционни 16 текста от закона за академичния състав
ТАНЯ ПЕТРОВА
Първият образователен закон на ГЕРБ и голяма гордост на просветния министър Сергей Игнатов отива на пълен ремонт. Конституционният съд вчера обяви за противоконституционни 16 текста от краткия документ от общо 36 члена и 15 преходни параграфа. Фиаското на закона бе предизвествено и ще доведе до блокиране на кадровата политика на университетите и замразяването на десетки процедури по назначаване на преподаватели.
Законът за академичния състав бе представен от просветния министър като рамков, т.е. ненавлизащ в подробности, и това бе изтъквано като основното му предимство. Така в първоначалния вариант в него нямаше никакви общи правила за критериите и реда, по който ще се придобиват научни степени и ще се заемат академичните длъжности доцент и професор. След яростни спорове, че това ще доведе до девалвация на качеството, в закона все пак бе записано, че Министерският съвет ще разпише държавните изисквания в правилника за прилагане на закона.
Според КС обаче не е достатъчно в закона да се запише, че МС ще приеме единни държавни изисквания. "Парламентът не може да се отказва от това си правомощие и да възлага уредбата на съответна материя на изпълнителната власт", е решението по този въпрос на конституционните съдии. Приема се, че законът в общ вид трябва да определи тяхното съдържание.
Съдът е отхвърлил като противоконституционна и прекомерната свобода на университетите да определят с правилници конкретните условия за придобиване на степени и заемане на длъжности. "Конституционно нетърпимо е НС да прехвърля отговорността за развитието на академичния състав на университетите, демонстрирайки неразбиране на принципа на академичната автономия и скривайки се зад него", пише в мотивите на съда.
Съдът е отменил още заличаването на разликата между доктор и доктор на науките, които се заемат при различни условия. В момента придобиването на по-високата степен "доктор на науките" става при по-високи изисквания, но не дава никакви предимства. В нарушение на конституцията депутатите са приели и изискването авторефератът и рецензиите да са на български и английски (защото по този начин се фаворизира определен чужд език), пише в решението. Категоричното условие заемането на академична длъжност да е възможно само на основен трудов договор също пада, защото се ограничават основни права без достатъчно основание. Отменени са и текстове, свързани с привилегии за отделни висши училища при наемането на главни асистенти, невъзможността да се атакуват съдебно арбитражните решения при проблемни процедури и др.
Тези текстове са ключови за прилагането на закона и до корекцията им кадровата политика на университетите на практика ще бъде замразена. Конкурсите за степени и длъжности така или иначе се забавиха покрай приемането на правилника за прилагане на закона, а сега ще трябва да се работят и приемат нови законови текстове, след което и нов правилник на МС. Може да се прогнозира, че до пролетта процедурите изобщо няма да тръгнат.


Мнение на Академик Камен Куманов:

Доживяхме и то този резил! Конституционният съд на Република България да отхвърли, забележете, като противиконституционни, почти половината от членовете на новоприетия от Народното събрание “Закон за развитието на академичния състав”!!! Което практически обезмисля целия закон. Закон, предложен с много жар от настоящия министър на МОМН, “видния египтолог” Сергей Игнатов. Все още, известно време след решението на Конституционния съд, никой не е поискал оставката на този злополучен министър.

Ето, аз искам той незабавно да подаде своята оставка, ако междувременно министър-председателят не му я поиска, с което донякаде може да изкупи вината си.

Искам я заради последствията от отхвърлянето “де факто” на този закон. Искам я и заради това, че няколко дни по-рано, оттегли изработвания дълго време, от някаква група “ректори” “разтърсващ ”Закон за висшето образование”. Всичко това ще донесе всевъзможни неприятности и забавяне по пътя на научното израстване на младите ни научни кадри (колкото и малко да са останали в България). Основната преработка на тези два закона ще изисква доста време. При преждевременно закрити Специализирани научни съвети и прекратени процедури за научен растеж, можете да си представите бедствието. Кой ще поеме тази отговорност? Кой ще обясни на младите ни учени защо се стигна до там. След Румяна Желева, Ана-Мария Борисова и т.н.! Естествено, най-напред трябва да си отиде този изключително “нафукан” (извинете за израза) министър, нямащ и хабер от наука. Вижте само научните му пуликации. Имам докторанти с доста по-добра научна продукция! Как може, без да си поставил на обсъждане един закон, касаещ науката, най-малкото в средите на БАН, да го предлагаш и налагаш силово в Народното събрание. Прочетете само стенограмите от обсъждането му в Комисията за Наука, Образование и...” на Народното събрание. С изключение на Председателя на тази комисия – Огнян Стойчков и някои членове на опозицията (против по принцип), всички останалите членове безрезервно са приели предложения нескопосан проекто-закон, който сега се оказва, че съдържа почти 50% антиконституционни текстове. Предполагам, че в МОМН също има юристи, които не са успели да охладят “реформаторските напъни” на министър Игнатов. Преди него е редно, очевидно, и те да си тръгнат.
“Докога в Родината бащина, ще се шири тази простащина”, беше написал Радой Ралин. Докога в нашата Родина, ще позволяваме на подобни хора да ни управляват и да погубват с действията си живота и кариерата на нашето младо поколение. Не случайно то, младото ни поколение, търси реализция в чужбина. При такива ръководители, какво може то да очаква???

06.10.2010

Prof. Kamen Koumanov
Institute of Biophysics
Bulgarian Academy of Sciences
1113 Sofia, Bulgaria
Tel. (+359-2) 9792623
Fax (+359-2) 9712493
GSM 0887729846


Последно ще добавя един лозунг от все оше неотшумялия протест на академичната общност от 19 май тази година:
"1869 - 2010: ОТ ДЯКОН ИГНАТИЙ - ДО ДЯНКОВ-ИГНАТОВ"

Изображение
Прикачени файлове
Letter about Budjet 2011.doc
Писмо на ръководството на БАН
(40 KiB) 301 пъти
ZRAS-Resh KS.doc
Решение на КС на РБ
(370 KiB) 338 пъти
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България


Назад към Дискусионен клуб

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron